Wolf Theiss P. Daszkowski spółka komandytowa

Logo
Informations
Contact details
Adres
ul. Marszałkowska 107
00-110 Warszawa, Polska
Address
ul. Marszałkowska 107
00-110 Warsaw, Poland
Telephone
+48 22 378 89 00
Website
https://www.wolftheiss.com
Contact person
Dariusz Harbaty
Position
Counsel
E-mail
dariusz.harbaty@wolftheiss.com
Contact person
Tomasz Siembida
Position
Partner
E-mail
tomasz.siembida@wolftheiss.com
Membership
Type of firm
Law firm
Company description
Rodzaj działalności
Wolf Theiss jest jedną z czołowych firm prawniczych w regionie CEE/SEE, działającą poprzez sieć biur lokalnych w 13 europejskich stolicach. Spośród 340 prawników w całej firmie, po bardzo dynamicznym rozwoju w ostatnich miesiącach, obecnie ponad 40 specjalistów i doradców podatkowych tworzy zespół w Warszawie. Wolf Theiss zapewnia w pełni zintegrowaną obsługę korporacyjną w zakresie fuzji i przejęć, private equity, rynków kapitałowych, nieruchomości, bankowości i finansów, podatków i ubezpieczeń, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa energetycznego, prywatyzacji, restrukturyzacji, zamówień publicznych oraz sporów sądowych.
Type of business
Wolf Theiss is one of the leading law firms in the CEE/SEE region, operating through a network of local offices in 13 European capitals. Of the 340 lawyers across the firm, more than 40 specialists and tax advisors now make up the team in Warsaw, following very dynamic growth in recent months. Wolf Theiss provides fully integrated corporate services in M&A, private equity, capital markets, real estate, banking and finance, tax and insurance, employment law, competition law, energy law, privatization, restructuring, public procurement and litigation.
Związek z sektorem VC/PE
Nasi specjaliści współpracowali z wieloma renomowanymi menedżerami funduszy i inwestorami w regionie CEE/SEE, co pozwoliło nam zgromadzić unikalną wiedzę i know-how w tej dziedzinie. Nie tylko oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie inwestycji venture capital, ale także w zakresie największych i najbardziej złożonych transgranicznych fuzji i przejęć. Nasza praca opiera się na pragmatyzmie, innowacyjności i terminowości, co pozwala nam działać sprawnie i skutecznie w napiętych terminach.
Relation to VC/PE industry
Our specialists have worked with many renowned fund managers and investors in the CEE/SEE region, which has allowed us to accumulate unique knowledge and know-how in this field. Not only do we offer professional advice on venture capital investments, but also on the largest and most complex cross-border M&A deals. Our work is based on pragmatism, innovation and timeliness, which allows us to operate efficiently and effectively under tight deadlines.
Szczególne zainteresowania
Nie dotyczy
Areas of particular interest
Not Applicable
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Peter Daszkowski, Tomasz Stasiak, Lech Giliciński, Przemysław Kozdój, Jacek Michalski, Igor Muszyński, Tomasz Siembida, Grzegorz Skowroński, Karolina Stawowska, Anna Tomowicz
Partners, key shareholders
Peter Daszkowski, Tomasz Stasiak, Lech Giliciński, Przemysław Kozdój, Jacek Michalski, Igor Muszyński, Tomasz Siembida, Grzegorz Skowroński, Karolina Stawowska, Anna Tomowicz