• COVID-19: Key Employment Law Issues for Employers – LINK 
  • COVID-19: Summary of European Governments Financial Support – LINK 
  • COVID-19: Government Measures in Real Estate / Europe – LINK
  • Zbiór materiałów dotyczących wpływu pandemii na biznes – Coronavirus Resource Hub 
  • O-I-CEE: Artykuły dotyczące wpływu COVID-19 na biznes w Europie Środkowo-Wschodniej – LINK
  • Internetowe narzędzie do oceny ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej w związku z pandemią COVID-19: COVID-19 Contingency Risk Assessment Online Tool 
  • UOKiK w czasie pandemii: Walka z przeterminowanymi płatnościami w centrum uwagi regulatora – LINK
  • Tarcza 2.0 przerywa terminy na złożenie wniosku o upadłość, ale nie wspiera przedsiębiorstw w restrukturyzacji – LINK
  • COVID-19 a wypłacalność firm – LINK 
  • Rzeczpospolita: Obowiązki sprawozdawcze sp. z o.o. w czasach pandemii – LINK