www.eqt.se

    • Fundusz EQT Mid Market został zebrany na poziomie wyższym od przewidywanego 1 mld EUR
    • Silne zaangażowanie obecnych inwestorów
    • Nastawienie na przejęcia w sektorze średnich firm oraz inwestycje kapitałowe we wzrost w Europie Północnej, w tym w Polsce, Chinach oraz Azji Południowo-Wschodniej

Wiodąca w Europie Północnej grupa private equity EQT [1] ma przyjemność ogłosić, że zakończyła właśnie zbieranie funduszu EQT Mid Market. Zainteresowanie nową strategią inwestycyjną było znaczne – aż 95% kapitału pochodzi od obecnych inwestorów EQT.

Opiekę nad funduszem sprawuje dedykowany zespół 35 profesjonalnych doradców inwestycyjnych z Kopenhagi, Frankfurtu, Hongkongu, Szanghaju, Singapuru, Sztokholmu i Warszawy. Grupa ta posiada łączne doświadczenie w doradzaniu przy ponad 30 transakcjach w segmencie średnich spółek o łącznej wartości ponad 3,4 mld EUR. Zespołowi EQT Mid Market przewodniczy Jan Ståhlberg, jeden z założycieli oraz zastępca Partnera Zarządzającego EQT Partners.

Fundusz EQT Mid Market jest najnowszym dodatkiem do grupy funduszy i strategii inwestycyjnych EQT. Fundusz ten wspierany jest przez wysokiej jakości międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe oraz prywatny kapitał. Baza inwestorów jest również zróżnicowana pod względem geograficznym, jako że 51% kapitału pochodzi od inwestorów instytucjonalnych ze Skandynawii, 22% pochodzi z pozostałych państw Europy, 15% z Ameryki Północnej i 11% z Azji.

Przedsiębiorstwa średniej wielkości

Grupa EQT uważa, że wiele przedsiębiorstw średniej wielkości często boryka się z problemem braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w ekspansji na nowe rynki, a także praktyk operacyjnych potrzebnych do poprawienia rentowności oraz ładu korporacyjnego koniecznego do uzyskania pozycji lidera na rynku. Ponadto, EQT wierzy, że wiele przedsiębiorstw średniej wielkości może odnieść korzyści z internacjonalizacji dzięki zwiększonym powiązaniom handlowo-gospodarczym pomiędzy Europą a Azją, oraz że istnieje możliwość przenoszenia modeli biznesowych i najlepszych praktyk pomiędzy tymi rynkami.

Fundusz EQT Mid Market

Fundusz EQT Mid Market planuje inwestować w spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej i mocnych platformach wzrostu, których właściciele i menadżerowie są osobami ambitnymi i będą w stanie w odpowiedni sposób wykorzystać podejście branżowe, jakim charakteryzuje się EQT. Fundusz w pierwszej kolejności skupi się na przejęciach oraz inwestycjach kapitałowych we wzrost. Transakcje dotyczyć będą przede wszystkim przedsiębiorstw rodzinnych, przedsiębiorstw prywatnych, działów firm, które straciły swoje strategiczne znaczenie na skutek reorganizacji, będą to też transakcje typu "public-to-private". Standardowa wartość transakcji wahać się będzie między 80 i 150 mln EUR w Europie Północnej oraz między 80 i 200 mln EUR w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej.

Tak jak w przypadku wszystkich innych funduszy, w których EQT Partners pełni funkcję doradczą, fundusz EQT Mid Market będzie kładł nacisk na wspieranie rozwoju, poprawę i wzrost swoich spółek portfelowych. EQT wierzy, że jego międzynarodowe doświadczenie we wspieraniu rozwoju i wzrostu biznesu jest często decydującym czynnikiem dla wielu właścicieli firm przy wyborze EQT jako partnera lub nowego właściciela.

Dotychczas fundusz EQT Mid Market zainwestował w pięć spółek: (i) Avenso, wiodącą sieć galerii oraz sklep internetowy z branży fotografii obsługujący rynek współczesnej sztuki fotograficznej w Niemczech, (ii) Swiss Smile, czołową sieć wysokiej jakości usług stomatologicznych w Szwajcarii, (iii) IP-Only, dostawcę transmisji danych w oparciu o technologie światłowodowe w Szwecji, (iv) BackWerk, wiodącą sieć franczyzową cukierni samoobsługowych i restauracji szybkiej obsługi z Niemiec oraz (v) China F & B, firmę prowadzącą dwie znane międzynarodowe sieci restauracji: Dairy Queen i Papa John 's Pizza w Chinach.

Jan Ståhlberg, szef zespołu EQT Mid Market, zastępca Partnera Zarządzającego EQT Partners, powiedział: "Od momentu rozpoczęcia swojej działalności 20 lat temu grupa funduszy EQT kładzie nacisk na wspieranie inicjatyw na rzecz wzrostu w ponad 120 spółkach portfelowych przy zastosowaniu jasno zdefiniowanego ładu korporacyjnego. Mamy zamiar dalej budować na tym doświadczeniu i zapewniać osobom zarządzającym firmami, w które zainwestowaliśmy, dostęp do najlepszej pomocy i wsparcia. Chcemy, aby te firmy były silniejsze, bardziej trwałe i dobrze przygotowane do dalszego rozwoju w późniejszym okresie."

Conni Jonsson, Partner Zarządzający EQT, powiedział: "To, że 95% kapitału pochodzi od inwestorów z innych funduszy EQT, jest wyjątkowym dowodem zaufania. Wierzymy, że dzięki dostępowi do globalnej sieci przemysłowej EQT oraz doświadczeniu zespołu doradczego i lokalnym powiązaniom zarówno w Europie i Azji fundusz EQT Mid Market jest dobrze przygotowany do wspierania rozwoju atrakcyjnych spółek średniej wielkości w Europie i Azji."


Kontakt:

Jan Ståhlberg, przewodniczący zespołu EQT Mid Market, zastępca Partnera Zarządzającego EQT Partners, doradcy inwestycyjnego funduszu EQT Mid Market, +46 8 506 55 307
Dział prasowy EQT +46 8 506 55 356


O EQT

EQT jest wiodącą grupą private equity w Europie Północnej, która posiada w swoim portfelu spółki z Europy Północnej i Środkowej, Azji i Stanów Zjednoczonych o łącznej sprzedaży przekraczającej 25 mld EUR, które zatrudniają ponad 550 tysięcy pracowników. Celem EQT jest zapewnienie swoim spółkom portfelowym osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, doskonałości operacyjnej i pozycji lidera na rynku.

Więcej informacji na stronie www.eqt.se


[1] "EQT" oznacza tu EQT Holdings BV oraz/lub komplementariuszy i zarządzających różnymi funduszami EQT (w zależności od kontekstu)