www.ei.com.pl

Enterprise Venture Fund I (EVF), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę, na podstawie której zainwestuje 28 mln zł w Elemental Holding, lidera rynku recyklingu metali nieżelaznych i elektroodpadów w Polsce. W ramach transakcji EVF stanie się właścicielem 10,2% pakietu akcji spółki.

Grupa Elemental wykorzysta kapitał pozyskany od funduszu na dalsze wzmocnienie swojej pozycji rynkowej przez akwizycje oraz inwestycje w linie technologiczne do recyklingu elektroniki i metali nieżelaznych.

Elemental Holding specjalizuje się w zarządzaniu podmiotami z branży obrotu metalami nieżelaznymi oraz ich recyklingu. Od momentu powstania w 2009 roku firma prowadzi działania konsolidujące rynek odzysku metali nieżelaznych i obecnie jest jego liderem w Polsce. W czerwcu 2012 roku Grupa sfinalizowała przejęcie spółki Syntom SA, zajmującej się recyklingiem metali nieżelaznych, natomiast w lutym 2013 roku podpisała umowę zakupu Terra Recycling SA, która prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, urządzeń IT i RTV.

Głównym źródłem przychodów Elemental Holding SA, które w 2012 roku wyniosły 895 milionów złotych, jest obrót surowcami wtórnymi, w szczególności metalami nieżelaznymi, w tym segregacja i podstawowe przetwarzanie. Grupa prowadzi również działalność na perspektywicznym rynku recyklingu elektroodpadów, czyli demontażu i odzysku surowca ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Od lipca 2012 Elemental Holding jest notowany na NewConnect.

Celem Elemental Holding jest dalsza koncentracja na rozwoju organicznym i zwiększanie udziałów w polskim i światowym sektorze recyklingu metali nieżelaznych. Oprócz krajowej działalności, Elemental jest także obecny na rynkach zagranicznych, w tym w szybko rozwijających się państwach azjatyckich. Osiągnięcie znaczącej pozycji w skali międzynarodowej, jest obok rozwoju na rynku krajowym, jednym z głównych celów Grupy.

"Najnowsza inwestycja Enterprise Venture Fund potwierdza naszą strategię wspierania firm kierowanych przez grupy menedżerskie, mające dobrze przygotowaną strategię rozwoju i działających w perspektywicznych sektorach gospodarki. Prawo Unii Europejskiej od roku 2016 nakłada na państwa członkowskie obowiązek skupu co najmniej 85% elektro-odpadów. Oznacza to, że w Polsce trzeba będzie ich zebrać rocznie trzykrotnie więcej, niż obecnie. Daje to olbrzymie możliwości rozwoju dla dobrze przygotowanych do tego zadania firm, funkcjonujących na rynku odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a nie ulega dla nas wątpliwości, że spółki z Grupy Elemental są w stanie znakomicie sprostać temu wyzwaniu."– powiedział Rafał Bator, partner w Enterprise Investors, kierujący funduszem venture capital.

"Dynamiczny rozwój polskiego rynku recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi otwiera przed nami szansę na wdrożenie ambitnej strategii rozwoju w kraju i za granicą. Chcemy zbudować dużą i dobrze prosperującą grupę kapitałową. Wierzę, że Enterprise Venture Fund pomoże nam osiągnąć cele ekspansji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie cieszy nas fakt, że coraz silniejsza pozycja Elemental Holding na rynku kapitałowym znajduje odzwierciedlenie także w rosnącej wartości akcji spółki." – powiedział Paweł Jarski, prezes Elemental Holding.


Enterprise Investors jest jedną z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital. Firma działa od 1990 roku. Łączne środki ośmiu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Enterprise Investors to 2 miliardy euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały łącznie 1,6 miliarda euro w 130 spółek z różnych sektorów gospodarki. Fundusze zakończyły dotąd 97 inwestycji osiągając łączne przychody w wysokości 1,8 miliarda euro.

Utworzony przez EI w 2008 roku Enterprise Venture Fund I z kapitałem w wysokości 100 milionów euro realizuje inwestycje w przedziale 5-25 milionów złotych lub więcej, finansując ekspansję małych i średnich spółek z różnych branż. EVF zrealizował do tej pory trzynaście inwestycji w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową zarządzającą spółkami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za pośrednictwem dwóch zakładów recyklingu zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim oraz 40 punktów skupu na terenie całej Polski. Holding specjalizuje się głównie w przetwarzaniu i obrocie surowcami wtórnymi, w szczególności metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę tworzą obecnie cztery spółki: Syntom, Tesla Metal, Tesla Recycling oraz Terra Recycling.


Dodatkowych informacji udzielają:

Enterprise Investors
Rafał Bator, Partner, tel. (22) 458-85-00
Aleksander Wasiukiewicz, Dyrektor Inwestycyjny, tel. (22) 458-85-00
Iwona Drabot, Dyrektor ds. Public Relations, tel. (22) 458-85-00, kom. (605) 621-264

Elemental Holding SA
Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy, tel. (22) 390-91-35, kom. (601) 830-028
Eliza Misiecka, GENESIS PR, tel. (22) 327-16-90, kom. (601) 697-477