www.gpventures.pl

Fundusz Giza Polish Ventures zainwestował 1,4 mln zł w Tomorrow Sp. z o.o. – firmę produkująca e-learning: od treści kursów przez platformę do nauki i testowania wiedzy, aż po specjalistyczne oprogramowanie dla sektora edukacji, powiększając tym samym rozmiar portfela inwestycyjnego do sześciu spółek.

Spółka Tomorrow prowadzi działalność w zakresie produkcji oprogramowania i treści szkoleń z wykorzystaniem technologii informatycznych (e-learning), jej klientami są duże przedsiębiorstwa, instytucje rządowe i szkolnictwo. Spółka prowadzi również prace nad rozwojem nowych rozwiązań (produktów) typu e-learning, skupiając się na szkoleniach z wykorzystaniem symulatorów wydarzeń rzeczywistych, których celem jest podniesienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych u osób szkolonych.