www.iqpartners.pl

Portfel największego w Polsce funduszu inwestującego w obszarze seed i start-up powiększył się o trzy spółki. Nowych inwestycji dokonano za pośrednictwem olsztyńskiego inkubatora InQbe Sp. z o.o. Równolegle Zarząd zapowiada intensyfikację poszukiwań dróg wyjścia z dokonanych dotychczas inwestycji.

Do portfela IQ Partners trafiły trzy nowe spółki. Pierwsza z nich – Big Data Solutions Sp. z o.o. – działać będzie w obszarze aplikacji Big Data. Zajmie się opracowywaniem algorytmów wykorzystywanych do zarządzania i obsługi systemów bazodanowych. Za pośrednictwem InQbe Sp. z o.o. fundusz objął w nowej spółce 49% udziałów.

Kolejny nowy projekt w portfelu to Posyłka Sp. z o.o. Skieruje swoje usługi do turystów ze Wschodu, oferując możliwość dokonania zakupu towarów w polskich sklepach internetowych i ich odbiór w dogodnych lokalizacjach w pobliżu granicy. Olsztyński inkubator InQbe objął 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Ostatnią z nowych inwestycji jest Giftbox Sp. z o.o., który zaoferuje rozwiązania z kategorii digital prepaid oraz consumer e-gifting. W swojej działalności skupi się głównie na dostarczaniu dedykowanej platformy do obsługi, zarządzania oraz redempcji wirtualnych kart podarunkowych. InQbe Sp. z o.o. objęła w spółce 20% udziałów.

- Zgodnie z obraną strategią inwestycyjną, planujemy teraz skupić się na poszukiwaniu dróg wyjścia z dotychczasowych inwestycji. Jesteśmy w trakcie porządkowania portfela, by zapewnić potencjalnym partnerom inwestycyjnym jak najbardziej transparentne metody wycen projektów. Dla części ze spółek planujemy również poszukać drugiej rundy finansowania i w tym zakresie jesteśmy otwarci na koinwestycje z innymi funduszami z naszej kategorii – mówi Maciej Hazubski, prezes zarządu IQ Partners S.A.

Portfel inwestycyjny IQ Partners liczy już 88 spółek. Do tej pory fundusz zainwestował w ponad 100 projektów, przeznaczając na to kwotę ponad 50 mln zł.


O IQ Partners S.A.:

IQ Partners jest największym w Polsce funduszem zajmującym się inwestycjami na wczesnym etapie rozwoju. W swoich strukturach posiada grupę inkubatorów i akceleratorów przedsięwzięć technologicznych, inwestując za ich pośrednictwem w obiecujące pomysły biznesowe oparte o innowacyjne technologie.

W grupie IQ Partners znajdują się dwa inkubatory technologiczne zasilane środkami unijnymi z działania 3.1, których celem jest inicjowanie działalności innowacyjnej: olsztyński inkubator InQbe Sp. o.o. oraz warszawski Ventures Hub Sp. z o.o. Za ich pośrednictwem fundusz poszukuje i inwestuje w najbardziej interesujące biznesy technologiczne na etapie zalążkowym w całej Polsce.

Należący do grupy wehikuł inwestycyjny IQ Venture Capital s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu wspiera kapitałowo projekty technologiczne na wczesnym etapie realizacji, czyli w fazie early stage.

Najmłodszy z inkubatorów w grupie IQ Partners - Inventiq Sp. z o.o. aktywnie poszukuje inwestycji z obszaru Intelectual Property, wspierając działalność technologiczną opartą o opatentowane technologie na polskim rynku.

Fundusz czynnie angażuje się w poszukiwanie pomysłów technologicznych i aktywizację przedsiębiorczości w Polsce. Od 2013 roku organizuje konkurs dla start-upów 10za50za10, w ramach którego oferuje przedsiębiorcom środki pozwalające na stworzenie pierwszej wersji produktu tzw. MVP.

Spółka IQ Partners S.A. notowana jest na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.