www.iqpartners.pl

IQ Partners S.A. powołało do życia nowy wehikuł inwestycyjny. Poprzez Inventiq inwestować będzie w spółki, które dysponują opatentowanymi technologiami. To zupełnie nowy obszar zainteresowań inwestycyjnych funduszu, który do tej pory inwestował jedynie w projekty technologiczne na wczesnym etapie rozwoju.

Powołany do życia z końcem maja wehikuł Inventiq Sp. z o.o. zajmie się inwestowaniem w istniejące lub nowopowstałe spółki, których działalność opierać się będzie o opatentowane technologie. Posiadanie patentu lub rozpoczęcie procesu patentowego będzie najważniejszym czynnikiem stanowiącym o decyzji inwestycyjnej.

- Tym razem nie chcemy ograniczać się co do do branż. Projekty oceniać będą niezależni eksperci z dziedziny, której dotyczy każdy projekt. Nie będą to osoby stale zatrudnione w Inventiq - mówi Wojciech Przyłęcki, wiceprezes IQ Partners i inicjator pomysłu.

W pierwszym roku działalności nowego wehikułu IQ Partners planuje zrealizować pięć inwestycji za łączną kwotę ok. 1 mln złotych. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych funduszu. Do projektów w charakterze koinwestorów zapraszani będą zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni z Polski oraz zagranicy.

- Wstępnie rozmawiamy już z dwoma funduszami, jeden jest z USA, a drugi z Izraela. Mamy też pierwsze deklaracje kilku prywatnych inwestorów indywidualnych z Polski. Po stronie projektodawców również prowadzimy pierwsze rozmowy, w sprawie dwóch projektów. Pierwszy z nich dotyczy dronów nowej generacji, a drugi odnawialnych źródeł energii - dodaje Przyłęcki.

Podobnie, jak trzy istniejące już w portfelu IQ Partners wehikuły inwestycyjne (InQbe, Ventures Hub oraz IQ Venture Capital), Inventiq jest spółką w 100% zależną od funduszu. Prezesem zarządu został Wojciech Przyłęcki, funkcję wiceprezesa objął Maciej Hazubski.


Informacje dodatkowe:

IQ Partners S.A. jest wiodącą polską spółką o charakterze funduszu venture capital inwestującą w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up). Internet, mobile, e-commerce oraz IT to obszary, w ramach których spółka stale poszukuje nowych inwestycji. Do tej pory IQ Partners zrealizowało ponad 80 projektów inwestycyjnych oraz przeprowadził częściowe transakcje wyjścia z kilkunastu inwestycji. IQ Partners posiada 100% udziałów w czterech wehikułach inwestycyjnych: Ventures Hub Sp. z o.o., InQbe Sp. z o.o , Inventiq Sp. z o.o. oraz IQ Venture Capital s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.


Więcej informacji udziela:
Joanna Kółkowska / agencja Kolko
mail: joanna.kolkowska@kolko.com.pl / tel.: +48 660 505 044