Source: www.kpmg.pl

Raport KPMG w Polsce pt. "Rynek private equity w Polsce 2016. Trendy i szanse rozwoju" pdfPOBIERZ

Większość funduszy private equity optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju na polskim rynku, spodziewając się wzrostu liczby atrakcyjnych celów przejęć w ciągu najbliższych dwóch lat. Polska pozostaje najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej – w 2015 r. wartość inwestycji private equity w Polsce wyniosła 803,5 mln euro, co stanowiło ponad 50% całkowitej wartości inwestycji private equity w krajach CEE. W portfelach funduszy aktualnie najwięcej jest spółek z sektora technologii informacyjnych, mediów i komunikacji (21%) oraz produkcji przemysłowej (18%). W przyszłości największym zainteresowaniem funduszy private equity w Polsce będą cieszyły się podmioty z branży dóbr konsumpcyjnych.

Dobra konsumpcyjne na pierwszym miejscu najatrakcyjniejszych sektorów

Podobnie jak w 2014 roku, kiedy ukazała się pierwsza edycja raportu KPMG na temat rynku private equity w Polsce, ankietowane fundusze optymistycznie oceniają przyszłość polskiego rynku PE – 68% spodziewa się, że w perspektywie najbliższych dwóch lat zwiększy się liczba atrakcyjnych celów przejęć. Jedynie 4% obawia się, że w Polsce będzie mniej potencjalnych celów przejęć, pozostali respondenci stwierdzili, że liczba atrakcyjnych celów przejęć nie zmieni się. Jednocześnie blisko połowa respondentów spodziewa się wzrostu liczby transakcji na przestrzeni najbliższych dwóch lat, prawie 30% nie przewiduje zmian, a jedynie 20% uważa, że liczba transakcji może się zmniejszyć.

W ocenie respondentów najbardziej atrakcyjnymi sektorami inwestycyjnymi w nadchodzących latach będzie branża dóbr konsumpycyjnych, która awansowała z drugiej pozycji w 2014 roku na miejsce pierwsze, usługi dla biznesu, produkcja przemysłowa oraz sektor technologiczny i medialny. Na znaczeniu stracą natomiast branża medyczna i sektor farmaceutyczny. Sektory te uplasowały się w dalszej części rankingu, mimo że dwa lata temu zajęły pierwsze miejsca pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału rozwoju. Zdecydowana większość funduszy jest zdania, że branża energetyczna oraz budownictwo są obecnie najmniej atrakcyjnymi sektorami dla funduszy działających na polskim rynku – mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

images/pliki-old/psik/images/wykresy/KPMG 2016 - 01.jpg

Fundusze PE będą najchętniej inwestowały w firmy średniej wielkości w fazie wzrostu i start-upy

W badaniu KPMG respondenci ocenili, jak zmieni się atrakcyjność poszczególnych segmentów firm w najbliższych latach. Fundusze PE działające w Polsce również w przyszłości będą chciały inwestować przede wszystkim w firmy w średniej fazie rozwoju, które poszukują kapitału na dalszą ekspansję. Nieco ponad 70% ankietowanych uważa, że atrakcyjność takich firm jako celów przejęć wzrośnie. Pozostali natomiast uważają, że pozostanie bez zmian. W przypadku dojrzałych firm i liderów rynku niespełna 40% badanych funduszy sądzi, że ich atrakcyjność wzrośnie, większość nie spodziewa się w tym zakresie większych zmian. Prężnie rozwijający się w Polsce rynek start-upów jest oceniany pozytywnie przez fundusze – blisko 60% uważa, że start-upy będą zyskiwać na popularności w najbliższych latach, jedynie 10% sądzi, że staną się one mniej atrakcyjnym celem inwestycyjnym.

images/pliki-old/psik/images/wykresy/KPMG 2016 - 02.jpg

Fundusze PE pozytywnie o warunkach działania w Polsce

Badane fundusze zostały także zapytane o warunki działalności na polskim rynku PE. Większość funduszy dobrze ocenia dostępność finansowania dłużnego – 71% nie ma żadnych problemów z jego pozyskaniem. Jedna czwarta respondentów stwierdziła, że kapitał dłużny jest trudny do zdobycia, ale mimo to obiecujące projekty mogą liczyć na odpowiedni poziom finansowania. Jedynie 4% ankietowanych funduszy stwierdziło, że brak finansowania dłużnego stanowi istotną barierę w realizacji transakcji.

Według większości badanych funduszy Polska pozostaje atraktycyjnym rynkiem dla sektora PE. Respondenci stwierdzili między innymi, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba dostępnych transakcji w segmencie mniejszych spółek portfelowych. Podkreślano także, że jakość ofert inwestycyjnych rośnie. Według części respondentów rośnie też wiedza firm na temat sposobu funkcjonowania private equity, właściciele spółek są lepiej przygotowani i zdają sobie sprawę z korzyści, jakie wynikają ze współpracy z funduszami. Rośnie też liczba spółek, które szukają partnera w celu zwiększenia obecności na rynkach zagranicznych. Nie chodzi tutaj wyłącznie o dostarczenie dodatkowego kapitału, spółki portfelowe korzystają w takich przypadkch z międzynarodowych kontaktów funduszy i sprawdzonych strategii ekspansji zagranicznej – mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

images/pliki-old/psik/images/wykresy/KPMG 2016 - 03.jpg

Polski rynek PE na pierwszym miejscu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity i Venture Capital (EVCA) w ubiegłym roku wartość inwestycji PE w Polsce wyniosła 803,5 mln euro – ponad trzy razy tyle, co w roku 2014. W 2015 roku udział naszego kraju w całkowitej wartości inwestycji PE w państwach CEE wyniósł 53%. Wartość inwestycji PE w stosunku do PKB wyniosła w Polsce 0,19%, co jest wynikiem porównywalnym do wyników takich krajów jak Szwajcaria (0,21%) czy Niemcy (0,22%).

images/pliki-old/psik/images/wykresy/KPMG 2016 - 04.jpg

Z przeprowadzonej przez KPMG analizy portfeli ponad 30 funduszy PE w Polsce (z wyłączeniem funduszy specjalizujących się w inwestycjach typu venture capital) wynika, że wśród aktualnych spółek portfelowych najliczniej reprezentowane są spółki z sektora technologii informacyjnych, mediów i komunikacji (21%). Nieco mniejszy udział mają spółki z sektora produkcji przemysłowej (18%). Na trzecim miejscu uplasowały się spółki z branży handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych (14%), natomiast czwarte miejsce zajmują firmy działające w obszarze medycyny i farmacji (13%). Wymienione cztery sektory obejmują razem dwie trzecie wszystkich aktualnych spółek portfelowych w Polsce. Istotnymi sektorami z udziałem na poziomie blisko 10% są też usługi dla biznesu oraz rolnictwo i produkcja żywności. Według obliczeń dokonanych m.in. na podstawie danych przekazanych przez fundusze PE w Polsce, KPMG szacuje, że w spółkach, które na koniec kwietnia 2016 roku znajdowały się w portfolio badanych funduszy, zatrudnienie w 2015 roku wyniosło w sumie 100,8 tys. osób, a przychody były na poziomie 44,9 mld zł.


Pełna wersja raportu dostępna na stronie kpmg.pl

****

O RAPORCIE:

"Rynek private equity w Polsce: trendy i szanse rozwoju" to druga edycja raportu KPMG na temat funkcjonowania funduszy private equity (PE) na polskim rynku. Celem raportu jest pokazanie rzetelnego obrazu sytuacji na polskim rynku PE oraz trendów, które będą wpływać na jego rozwój w najbliższych latach. Raport bazuje m.in. na analizie danych wtórnych publikowanych przez Eurostat, Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Europejskie Stowarzyszenie Private Equity & Venture Capital (EVCA), analizie blisko 180 spółek portfelowych nalężących do ponad 30 funduszy PE w Polsce oraz na badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród 26 funduszy działających na polskim rynku. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie od lutego do kwietnia 2016 r. Raport powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych PSIK.

****

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębną osobowość prawną. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

****
Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland