Highlander Partners, firma private equity inwestująca w szybko rosnące przedsiębiorstwa z atrakcyjnych branż, została inwestorem w Rotometalu. Rotometal jest liczącym się w Europie producentem specjalistycznych narzędzi dla poligrafii. Pozyskanie inwestora pozwoli spółce dodatkowo przyspieszyć rozwój. Rotometal specjalizuje się w produkcji cylindrów magnetycznych i drukowych stosowanych przez producentów etykiet samoprzylepnych przeznaczonych dla sektora konsumenckiego.

Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, w ramach oferty publicznej Dino Polska na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych alokował powyżej ceny maksymalnej wszystkie będące w jego posiadaniu akcje spółki. Popyt ze strony inwestorów znacząco przekroczył ilość oferowanych akcji. Dino jest jedną z najszybciej rosnących sieci supermarketów w Polsce. Wartość transakcji wyniesie PLN 1 655 milionów.

MCI.CreditVentures to fundusz oferujący spółkom private debt (finansowanie dłużne). Fundusz dokonał wyjścia z inwestycji w Spearhead, rozpoczętej w 2015 roku. Całkowita szacowana stopa zwrotu wyniesie ok. 15%.

Value4Capital podpisał umowę sprzedaży spółki Konsalnet z China Security & Fire Co. Ltd, międzynarodowym inwestorem branżowym notowanym na giełdzie w Szanghaju. Wartość transakcji wynosi 110 milionów EUR.

Polish Enterprise Fund V, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, podjął decyzję o sprzedaży spółki celowej, która jest właścicielem 59,95% akcji Harper Hygienics, firmie iCotton. Kupującym jest łotewski producent artykułów higienicznych i kosmetycznych.

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała funduszowi Mid Europa Partners, wiodącemu inwestorowi private equity w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, przy sprzedaży Żabka Polska S.A. funduszom, którym doradza CVC Capital Partners.

AI Prime Bidco S.a r.l., spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International, jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity, i Pan Rafał Brzoska, ogłosili dzisiaj wezwanie, w wyniku którego AIP zamierza nabyć wszystkie akcje Integer.pl S.A., polskiej firmy zarządzającej siecią paczkomatów i świadczącej usługi kurierskie. Jednocześnie Wzywający ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji InPost S.A., spółki zależnej Integer.pl. Akcje InPost w wezwaniu ma nabyć AIP.

www.mideuropa.com

Mid Europa Partners, wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej, ogłosił podpisanie porozumienia w sprawie sprzedaży spółki Żabka Polska z funduszem kontrolowanym przez CVC Capital Partners. Transakcja warunkowana jest uzyskaniem zgody odpowiednich urzędów antymonopolowych, a jej zakończenie przewidziane jest na drugi kwartał 2017 roku.

CVC Capital Partners, jedna z wiodących firm private equity i doradztwa inwestycyjnego na świecie, ogłosiła dzisiaj, że poprzez swoje fundusze, nabyła spółkę Żabka Polska od Mid Europa Partners. Do sfinalizowania akwizycji wystarczy już tylko pozyskanie koniecznych zgód wynikających z uwarunkowań prawnych.

ARX Equity Partners wraz z Keith Dilworth, doświadczonym przedsiębiorcą z przemysłu spożywczego, podpisał obowiązującą umowę dotyczącą akwizycji Nutricia Deva a.s. z Grupy Danone.