Do PSIK mogą należeć zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (firmy, instytucje) zainteresowane rozwojem sektora private equity w Polsce.

Członkami zwykłymi mogą być inwestorzy private equity - przedstawiciele firm zarządzających inwestycjami private equity / venture capital.
Członkami wspierającymi mogą zostać osoby i instytucje związane z sektorem private equity, jak konsultanci, doradcy prawni i finansowi, instytucje finansowe i badawcze, itd.

Każdy członek Stowarzyszenia musi spełniać następujące warunki:

  • Jest zaangażowany w działanie sektora private equity / venture capital w Polsce i zainteresowany w jego rozwoju;
  • Zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia;
  • Przedstawi rekomendację dwu członków zwyczajnych.

Ponadto członkowie zwyczajni spełniają następujące kryteria:

  • Zarządzają znaczącym kapitałem - co najmniej jeden milion euro;
  • Prowadzenie inwestycji typu private equity jest ich podstawowym rodzajem działalności;
  • Zmierzają do osiągania dochodu poprzez średnio- i długoterminowe zyski z przyrostu wartości kapitału;
  • Zasadniczo włączają się w zarządzanie przedsiębiorstwami, w które inwestują.

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do PSIK wypełnij formularz