Logo
Kontakt
Adres
Olivia Business Centre
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
Address
Olivia Business Centre
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
Telefon
+48 533 643 209
Strona WWW
http://www.blackpearls.vc
Osoba kontaktowa
Marcin Popiel
E-mail
office@blackpearls.vc
Opis firmy
Partnerzy
Marcin Kowalik
Rodzaj firmy
fundusz kapitałowy
Type of firm
capital fund
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
25
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
0
Maksymalny
500000
Etapy finansowania
Zasiew/Seed, Rozruch/Start–up, Venture - późniejszy etap
Preferencje branżowe
Rolnictwo, Branża medyczna, farmaceutyczna i biotechnologia
Rodzaj finansowania
Inne
Preferencje geograficzne
Polska
Geographical preferences
Poland
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
8800000
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
33
Zrealizowane transakcje
35
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
1
Zrealizowane transakcje
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
  • Blue Dot Solutions Sp. z o.o. - Gdańsk - sektor kosmiczny
Portfolio companies in Poland
  • Blue Dot Solutions Sp. z o.o. - Gdansk - space sector
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
  • Quantum Lab Co. - USA - IT
Portfolio companies elsewhere
  • Quantum Lab Co. - USA - IT