CEE Equity Partners

Logo
Informations
Kontakt
Adres
ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa
Address
ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warsaw
Telefon
+48 22 564 55 00
Strona WWW
http://cee-equity.com
E-mail
office@cee-equity.com
Opis firmy
Partnerzy
Keith Mellors, Dario Cipriani, Bill Fawkner-Corbett, Tamas Szalai
Type of firm
Manager of a Private Equity Fund
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
9500000
Maksymalny
62000000
Etapy finansowania
Finansowanie wzrostu, Restrukturyzacja, Refinansowanie, Wykupy
Preferencje branżowe
Produkcja dla biznesu, Telekomunikacja i media, Energetyka i surowce
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe, Pakiet mniejszościowy, Pakiet większościowy
Preferencje geograficzne
Europa Środkowo - Wschodnia: Albania, Bośnia i Herzegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Macedonia, Montenegro, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia
Geographical preferences
Central and Eastern Europe: AlbaniaBosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia Slovenia
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
141000000
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
5
Zrealizowane transakcje
1
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
3
Zrealizowane transakcje
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
 • PEP / Polenergia - Warszawa - Energetyka i surowce
 • Geo Renewables - Warszawa - Energetyka i surowce
 • Electronic Control Systems S.A. - Kraków - Infrastruktura telekomunikacyjna
 • Bioton S.A. - Warszawa - Biotechnologia
Portfolio companies in Poland
 • PEP / Polenergia - Warsaw - Energy
 • Geo Renewables - Warsaw - Energy
 • Electronic Control Systems S.A. - Kraków - Telecom Infrastructure
 • Bioton S.A. - Warsaw - Biotechnology
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
 • BKF University of Applied Sciences - Budapeszt - Uczelnie wyższe
 • Energy 21 - Praga - Energetyka i surowce
 • Walltopia - Sofia - Wyspecjalizowana produkcja
Portfolio companies elsewhere
 • BKF University of Applied Sciences - Budapest - Higher Education
 • Energy 21 - Prague - Energy
 • Walltopia - Sofia - Specialised Manufacturing