Logo
Kontakt
Adres
Al. Przyjaciół 6/7
00-565 Warszawa
Address
Al. Przyjaciół 6/7
00-565 Warsaw
Telefon
+48 668 838457
Strona WWW
http://evf.com.pl
Osoba kontaktowa
Elżbieta Obrębowska
E-mail
ela@evf.com.pl
Osoba kontaktowa
Kinga Stanisławska
E-mail
kinga@evf.com.pl
Opis firmy
Partnerzy
Marzena Bielecka, Kinga Stanisławska - Managing Partners
Rodzaj firmy
Fundusz Inwestycyjny
Type of firm
Investment Fund
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
5
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
0
Maksymalny
3000000
Etapy finansowania
Rozruch/Start–up, Finansowanie wzrostu
Preferencje branżowe
IT
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe, Pakiet mniejszościowy
Preferencje geograficzne
Spółki zarejestrowane w CEE
Geographical preferences
Companies registered in CEE
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
0
W innych krajach
0
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
12
Zrealizowane transakcje
4
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
0
Zrealizowane transakcje
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
 • XTRF Management Systems Sp. z oo - Kraków - IT
 • Tourmedica.pl Sp. z o.o. - Warszawa - Sektor usług medycznych
 • Fuero Games Sp. z o.o. - Warszawa - Produkcja gier mobilnych
 • Inex System Sp. z o.o. - Jasin - Produkcja Systemów POS
 • Algolytics Sp. z o.o. - Warszawa - IT
 • DrOmnibus Sp. z o.o. - Kraków - IT
 • iTaxi Sp. z o.o. - Białystok - Marketplace
 • Right Hello Sp. z o.o. - Wrocław - Software
 • NewByteOrder Sp. z o.o. - Kraków - Software
 • Custom Sp. z o.o. - Warszawa - Ecommerce
 • Cosmose Sp. z o.o. - Warszawa - Software
 • RevDeBug Sp z o.o. - Bydgoszcz - IT
Portfolio companies in Poland
 • XTRF Management Systems Sp. zoo - Cracow - IT
 • Tourmedica.pl Sp. z o.o. - Warsaw - Medical services
 • Fuero Games Sp. z o.o. - Warsaw - Mobile games
 • Inex System Sp. z o.o. - Jasin - POS displays producer
 • Algolytics Sp. z o.o. - Warsaw - IT 
 • DrOmnibus Sp. z o.o. - Cracow - IT
 • iTaxi Sp. z o.o. - Bialystok - Marketplace
 • Right Hello Sp. z o.o. - Wroclaw - Software
 • NewByteOrder Sp. z o.o. - Kraków - Software
 • Custom Sp. z o.o. - Warszawa - Ecommerce
 • Cosmose Sp. z o.o. - Warszawa - Software
 • RevDeBug Sp z o.o. - Bydgoszcz - IT
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską

-

Portfolio companies elsewhere

-