Logo
Kontakt
Adres
GPV I sp. z o.o. SKA
Ul. Trakt Lubelski 40a
Address
GPV I sp. z o.o. SKA
Ul. Trakt Lubelski 40a
Strona WWW
http://www.gpventures.pl
E-mail
info@gpventures.pl
Opis firmy
Partnerzy
Zygmunt Grajkowski, Marek Borzestowski, Shmuel Chafets, Yuval Avni, Andre Spark
Rodzaj firmy
Fundusz VC
Type of firm
VC Fund
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
5
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
35000
Maksymalny
0
Etapy finansowania
Zasiew/Seed, Rozruch/Start–up, Finansowanie wzrostu
Preferencje branżowe
IT, Branża medyczna, farmaceutyczna i biotechnologia
Preferencje geograficzne
Spółki zarejestrowane na terenie Polski
Geographical preferences
Poland – based companies
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
9184720
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
5
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
  • Audioteka S.A. - Warszawa, Polska - New media
  • Incuvo Sp. z o.o. - Katowice, Polska - Gaming
  • Vivid Games S.A. - Bydgoszcz, Polska - Gaming
  • Loterity sp. z o.o. - Warszawa, Polska - Software
  • NanoVelos - Warszawa, Polska - Nanotechnology
Portfolio companies in Poland
  • Audioteka S.A. - Warsaw, Poland - New media
  • Incuvo Sp. z o.o. - Katowice, Poland - Gaming
  • Vivid Games S.A. - Bydgoszcz, Poland - Gaming
  • Loterity sp. z o.o. - Warsaw, Poland - Software
  • NanoVelos - Warsaw, Poland - Nanotechnology