Logo
Kontakt
Adres
ul. Ludwinowska 7/9
30 -331 Kraków
Address
7/9 Ludwinowska Street
30- 331 Cracow Poland
Strona WWW
http://www.innovationnest.co
Osoba kontaktowa
Marcin Szeląg
Stanowisko
Partner
E-mail
partners@innovationnest.co
Opis firmy
Partnerzy
Piotr Wilam, Marek Kapturkiewicz, Marcin Szeląg
Rodzaj firmy
zarządzający funduszami VC
Type of firm
General Partner
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
7
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
9525000
Maksymalny
0
Etapy finansowania
Zasiew/Seed, Rozruch/Start–up, Venture - późniejszy etap
Preferencje branżowe
IT
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
3100000
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
19
Zrealizowane transakcje
19
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
  • UXPiN sp. z o.o. - Gdynia - IT
Portfolio companies in Poland
  • UXPiN - Gdynia - IT