Logo
Kontakt
Adres
ul. Słomińskiego 15 lok. 509
00-195 Warszawa
Address
ul. Słomińskiego 15 lok. 509
00-195 Warszawa
Telefon
+48 22 490 94 01
Strona WWW
http://www.jpifund.com
Osoba kontaktowa
Dorota Dyś
E-mail
ddys@jpifund.com
Opis firmy
Partnerzy
Adiuvo Investments S.A.
NCBR
Rodzaj firmy
B.V.
Type of firm
B.V.
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
6
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
0
Maksymalny
7500000
Etapy finansowania
Zasiew/Seed, Rozruch/Start–up, Venture - późniejszy etap, Finansowanie wzrostu
Preferencje branżowe
Branża medyczna, farmaceutyczna i biotechnologia
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe
Preferencje geograficzne
Europa, USA, Izrael
Geographical preferences
USA, EUROPE, Israel
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
715000
W innych krajach
1535000
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
3
Zrealizowane transakcje
0
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
2
Zrealizowane transakcje
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
  • HealthUp Sp. z o.o. - Warszawa - life scince
Portfolio companies in Poland
  • Healthup Sp. z o.o. - Warsaw - Life Science
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
  • Manta Instruments INC - San Diego - life scince
Portfolio companies elsewhere
  • Manta Instruments - San Diego - Life science