Logo
Kontakt
Adres
Krucza 16/22, 00 – 526 Warszawa
Address
Krucza 16/22, 00 – 526 Warszawa
Telefon
+48 22 578 26 04
Strona WWW
http://kfk.org.pl
Osoba kontaktowa
Renata Tymoszuk
E-mail
renata.tymoszuk@kfk.org.pl
Opis firmy
Partnerzy
Management Board: President of the Management Board Maciej Ćwikiewicz, Andrzej Sałasiński, Daniel Kawoń
Rodzaj firmy
Spółka Akcyjna
Type of firm
Joint stock company
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
20
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
400
Maksymalny
15000000
Etapy finansowania
Zasiew/Seed, Rozruch/Start–up, Finansowanie wzrostu
Preferencje branżowe
Telekomunikacja i media, IT, Energetyka i surowce, Branża medyczna, farmaceutyczna i biotechnologia
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe, Kredyty, Mezzanine, Inne
Preferencje geograficzne
Polska
Geographical preferences
Poland
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
90000000
W innych krajach
0
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
18
Zrealizowane transakcje
223
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
18
Zrealizowane transakcje
223
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
 • Avanu Venture Capital - Katowice - ochrona środowiska, infrastruktura, ochrona zdrowia, zaawansowane technologie IT,
 • Bastion Venture Fund - Warszawa - Brak specjalizacji branżowej
 • Black Lion - Warszawa - Ochrona zdrowia, technologie informacyjno-komunikacyjne w zakresie marketingu mobilnego, innowacyjne projekty infrastrukturalne
 • bValue Unicorns - Warszawa - ICT/IT
 • ETGK Fund sp. z o.o. - Katowice - ICT, chemia i inżynieria materiałowa, ochrona środowiska
 • Experior - Warszawa - Brak specjalizacji branżowej
 • GPV I - Warszawa - ICT/IT, ochrona zdrowia, technologie materiałowe, urządzenia medyczne, technologie ochrony środowiska
 • Helix Ventures Partners - Warszawa - Technologie internetowe, mobilne i oprogramowanie, elektronika, inne
 • IMPERA Seed Fund - Warszawa - Technologie informacyjne i komunikacyjne, nauki biologiczne, ochrona zdrowia, technologie materiałowe
 • Innovation Nest - Kraków - ICT/IT
 • Inovo Venture Fund I - Warszawa - ochrona środowiska, usługi dla sektora związanego z energetyką odnawialną, sektor medyczny: firmy usługowe oraz producenci sprzętu, IT, spółki z różnych branż o atrakcyjnej wycenie, tzw. okazje rynkowe
 • Internet Ventures - Warszawa - Internet i usługi powiązane, technologie informatyczne
 • Nomad Fund - Kraków - Brak specjalizacji branżowej (ze szczególnym uwzględnieniem branż: technologie informatyczne, mobilne, technologie ochrony środowiska, motoryzacja)
 • Skyline Venture - Warszawa - Brak specjalizacji branżowej
 • SpeedUp Innovation - Poznań - ICT/IT
 • Venture Capital Satus - Kraków - Brak specjalizacji branżowej
 • WinVentures - Warszawa - Energia, Ochrona środowiska, Czystych Technologie,
 • Zernike Meta Venture - Warszawa - Brak specjalizacji branżowej
Portfolio companies in Poland
 • Avanu Venture Capital - Katowice - clean tech, infrastructure, health care, highly advanced IT technologies,
 • Bastion Venture Fund - Warsaw - Generalist
 • Black Lion - Warsaw - Health care, ICT/IT, infrastructure
 • bValue Unicorns - Warsaw- ICT/IT
 • ETGK Fund sp. z o.o. - Katowice - ICT, chemistry, materials engineering, clean tech
 • Experior - Warsaw - Generalist
 • GPV I - Warsaw - ICT/IT, health care, material technologies, medical equipment, clean tech, nanotechnology, biotechnology
 • Helix Ventures Partners - Warsaw - ICT/IT, electronics, others
 • IMPERA Seed Fund - Warsaw - ICT/IT, life science, material technologies, chemistry, others
 • Innovation Nest - Cracow - ICT/IT
 • Inovo Venture Fund I - Warsaw - Clean tech, renewable energy services, medical service companies and medical equipment, IT, opportunistic in other industries
 • Internet Ventures - Warsaw - ICT/IT
 • Nomad Fund - Cracow - Generalist with focus on: ICT/IT/ clean tech, automotive
 • Skyline Venture - Warsaw - Generalist
 • SpeedUp Innovation - Poznań - ICT/IT
 • Venture Capital Satus - Cracow - Generalist
 • WinVentures - Warsaw - Energy, clean tech, TMT, Technologies
 • Zernike Meta Venture - Warsaw - Generalist
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
nie dotyczy
Portfolio companies elsewhere
nie dotyczy