Logo
Kontakt
Adres
Warszawskie Centrum Finansowe
29 piętro
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Address
Warsaw Financial Center
29th Floor
Emilii Plater 53
00-113 Warsaw
Telefon
+48 22 540 71 20
Strona WWW
http://www.mideuropa.com
Osoba kontaktowa
Zbigniew Rekusz
E-mail
zrekusz@mideuropa.com
Osoba kontaktowa
Paweł Padusiński
E-mail
ppadusinski@mideuropa.com
Opis firmy
Partnerzy
Thierry Baudon, Matthew Strassberg, Robert Knorr, Zbigniew Rekusz, Paweł Padusiński, Nikolaus Bethlen, Kerim Turkmen, Manish Mittal
Rodzaj firmy
Fundusz Private Equity
Type of firm
Private Equity Firm
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
25
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
50000000
Maksymalny
500000000
Etapy finansowania
Finansowanie wzrostu, Restrukturyzacja, Wykupy
Preferencje branżowe
Produkcja dla biznesu, Telekomunikacja i media, Dobra konsumpcyjne: produkcja i dystrybucja, Branża konsumpcyjna: inne, Energetyka i surowce, Branża medyczna, farmaceutyczna i biotechnologia, Transport
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe, Pakiet mniejszościowy, Pakiet większościowy
Preferencje geograficzne
CEE
Geographical preferences
CEE
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
4
Zrealizowane transakcje
4
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
11
Zrealizowane transakcje
24
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
 • PKL - Polska - Turystyka górska
 • Diagnostyka - Polska - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zabka - Polska - Retail
Portfolio companies in Poland
 • PKL - Poland - Mountain Tourism Operator
 • Diagnostyka - Poland - Outpatient Healthcare
 • Zabka - Poland - Retail
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
 • Bité - Litwa - Telefonia komórkowa
 • Energy 21 - Czechy - Energia odnawialna
 • Invitel - Węgry - Telefonia stacjonarna
 • Kent - Turcja - Usługi medyczne
 • Norican - Global - Przemysł
 • Orange - Austria - Telefonia komórkowa
 • SBB / Telemach - Bałkany - Telewizja kablowa
 • T-Mobile - Czechy - Telefonia komórkowa
 • Waberer - Węgry - Transport
Portfolio companies elsewhere
 • Bité - Latvia - Mobile Telephony
 • Energy 21 - Czech Republic - Solar Power
 • Invitel - Hungary - Fixed-line Telephony
 • Kent - Turkey - Cable Television
 • Norican - Global - Manufacturing
 • Orange - Austria - Mobile Telephony
 • SBB / Telemach - Balkans - Cable Television
 • T-Mobile - Czech Republic - Mobile Telephony
 • Waberer - Hungary - Logistics