Logo
Kontakt
Adres
Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Address
Emilii Plater 53
00-113 Warsaw
Poland
Telefon
+48 22 540 60 10
Strona WWW
http://www.syntaxis-capital.com
Osoba kontaktowa
Przemek Szczepanski
Stanowisko
Partner
E-mail
szczepanski@syntaxis-capital.com
Opis firmy
Partnerzy
Ben Edwards
Przemek Szczepanski
Thomas Spring
Rodzaj firmy
Mezzanine
Type of firm
Mezzanine
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
7
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
5000000
Maksymalny
25000000
Etapy finansowania
Finansowanie wzrostu, Refinansowanie, Mezzanine, Wykupy
Preferencje branżowe
Produkcja dla biznesu, Usługi dla biznesu, Telekomunikacja i media, IT, Dobra konsumpcyjne: produkcja i dystrybucja, Branża konsumpcyjna: inne, Energetyka i surowce, Usługi finansowe, Transport
Rodzaj finansowania
Mezzanine, Pakiet mniejszościowy
Preferencje geograficzne
Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Turcja
Geographical preferences
Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Turkey
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
69000000
W innych krajach
64000000
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
6
Zrealizowane transakcje
6
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
3
Zrealizowane transakcje
4
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
 • Home.pl - Szczecin - Informatyka
 • Info-TV Operator - Zamość - Telekomunikacja
 • Ultimo - Wrocław - Usługi finansowe
 • Kisan - Kanczuga - Materiały budowlane
 • Etos - Gdańsk - Handel
 • Axtone - Kanczuga - Sprzęt transportowy
Portfolio companies in Poland
 • Home.pl - Szczecin - Information technology
 • Info-TV-Operator - Zamosc - Telecommunications
 • Ultimo - Wroclaw - Financial services
 • Kisan - Kanczuga - Construction materials
 • Etos - Gdansk - Specialty retail
 • Axtone - Kanczuga - Transportation equipment
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
 • TES - Czechy - Urządzenia elektryczne
 • GTS - Region - Telekomunikacja
 • Labor Med - Rumunia - Farmaceutyki
 • Izzi - Łotwa - Telekomunikacja
Portfolio companies elsewhere
 • TES - Czech Republic - Electrical equipment
 • GTS - Regional - Telecommunications
 • Labor Med - Romania - Pharmaceuticals
 • Izzi - Latvia - Telecommunications