Warsaw Equity Group

Logo
Informations
Kontakt
Adres
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
Polska
Address
Marszałkowska 126/134
00-008 Warsaw
Poland
Telefon
+48 (22) 166 29 50
Strona WWW
http://www.warsawequity.com
Osoba kontaktowa
Przemysław Danowski
E-mail
office@warsawequity.com
Opis firmy
Partnerzy
Jacek Giedrojć, Witold Grzesiak, Krzysztof Dziewicki, Przemysław Danowski
Rodzaj firmy
fundusz venture capital/private equity
Type of firm
private equity/venture capital fund
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
2000000
Maksymalny
10000000
Etapy finansowania
Venture - późniejszy etap, Finansowanie wzrostu, Restrukturyzacja, Refinansowanie, Mezzanine, Wykupy
Preferencje branżowe
Pozostałe
Pozostałe
Rozwiązania wspierające automatyzację i zwiększanie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw: IoT, Big Data, Additive Manufacturing, System/process Integration, Cybersecurity, Symulacje, Robotyka, AR. Ochrona środowiska: Cleantech i recycling.
Other
Solutions supporting the automation and the efficiency increase of enterprises': IoT, Big Data, Additive Manufacturing, System / process Integration, Cybersecurity, Simulations, Robotics, AR. Environmental protection: Cleantech and recycling.
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe, Pakiet mniejszościowy
Preferencje geograficzne
Polska i regiony CEE, Baltics, DACH, CSE
Geographical preferences
Poland, CEE, Baltics, DACH, CSE
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
100000000
W innych krajach
0
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
12
Zrealizowane transakcje
44
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
0
Zrealizowane transakcje
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
 • Artifex Mundi - producent i wydawca gier komputerowych, na konsole i na urządzenia mobilne.  
 • Baltchem– terminale przeładunkowe i składujące produkty ciekłe w Szczecinie i Świnoujściu 
 • Clearcode - software house specjalizujący się w realizacji projektów z segmentów marketing technology i advertisement technology 
 • Contec – recykling zużytych opon z wykorzystaniem opracowanego procesu pirolizy metodą ciągłą 
 • Piwik PRO – producent oprogramowania web analytics dla przedsiębiorstw działający w modelu SaaS 
 • Polskie Konsorcjum Gospodarcze - Koroszczyn - zarządzający granicznym terminalem samochodowym 
 • Prodromus – producent robotów rehabilitacyjnych 
 • RealCo - deweloper budowlany 
 • Vigo System - producent detektorów podczerwieni 
 • Vigo WE Innovation - inkubator specjalizujący się w inwestycjach na wczesnym etapie rozwoju w projekty wysokiej technologii z obszaru fotoniki  
 • ZPC Otmuchów - producent słodyczy czekoladowanych, żelek, produktów śniadaniowych oraz słonych przekąsek 
 • ZMorph - producent drukarek 3D 
Portfolio companies in Poland
 • Artifex Mundi - computer and mobile games developer and publisher
 • Baltchem - transshipment and storage terminal for liquid products
 • Clearcode - software house specializing in the marketing and advertising technology products development
 • Contec - recycling of used tires using the developed continuous pyrolysis process
 • Piwik PRO - developer of web analytics software for enterprises operating in the SaaS model
 • Polskie Konsorcjum Gospodarcze - management of cross-border car terminal
 • Prodromus - producer of rehabilitation robots
 • RealCo - real estate developer
 • Vigo System - producer of infrared detectors
 • Vigo WE Innovation - incubator specializing in investments at an early stage of development in high-tech projects in the field of photonics
 • ZPC Otmuchów - producer of chocolate sweets, jellies, breakfast products, and salty snacks
 • ZMorph - producer of 3D printers
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską

nie dotyczy

Portfolio companies elsewhere

not applicable