Logo
Kontakt
Adres
Plac Trzerch Krzyży 3
Warszawa
Address
Plac Trzerch Krzyży 3
Warszawa
Telefon
+48 22 397 82 00
Strona WWW
http://www.alvarezandmarsal.com
Osoba kontaktowa
Thomas Kolaja
E-mail
jtafil@alvarezandmarsal.com
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Firma doradcza
Opis firmy
Rodzaj działalności
Założona w 1983, firma Alvarez & Marsal (“A&M”), jest jedną z najszybciej rosnących, niezależnych, globalnych firm doradczych. A&M wyznaczył światowe standardy w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów biznesowych swoich klientów, podnoszeniu efektywności przedsiębiorstw oraz maksymalizacji ich wartości.

Zatrudniając ponad 1.700 doradców w Ameryce Północnej, Europie, na Środkowym Wschodzie, w Azji i Ameryce Południowej, A&M to unikalna kombinacja umiejętności zarządczych, zaangażowanego przywództwa oraz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów i budowaniu wartości przedsiębiorstw.
Type of business
Founded in 1983, Alvarez & Marsal (“A&M”), is one of the world’s fastest growing independent global professional services firms. A&M has set the standard for working with organisations to solve complex problems, boost performance and maximise value. Alvarez & Marsal professionals excel at problem solving and value creation.

With more than 1,700 professionals across North America, Europe, the Middle East, Asia and Latin America, A&M delivers a distinct blend of leadership, problem solving and value creation.

Drawing on its strong operational heritage and hands-on approach, A&M works closely with organisations and their stakeholders as advisors or as interim managers to help navigate complex business issues.
Związek z sektorem VC/PE
Firma Alvarez & Marsal działa na rynku kapitałowym doradzając funduszom kapitałowym w zakresie rozwoju ich poszczególnych spółek, określania potencjalnego ryzyka i strategii.
Relation to VC/PE industry
Alvarez & Marsal is an active player in the Private Equity and Venture Capital advising on the development of their individual companies, identifying potential risks and develops strategies.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Alvarez & Marsal Europe Limited
Partners, key shareholders
Alvarez & Marsal Europe Limited
Liczba zatrudnionych ogółem
0
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
0