Logo
Kontakt
Adres
Ul. Zwirki i Wigury 31
Lipowy Office Park
02-091 Warszawa
Address
Ul. Zwirki i Wigury 31
Lipowy Office Park
02-091 Warszawa
Telefon
+48 22 524 6224
Strona WWW
http://www.pekao.com.pl
Osoba kontaktowa
Dieter Lobnig
E-mail
Dieter.lobnig@pekao.com.pl
Osoba kontaktowa
Jarosław Wesołowski
E-mail
Jaroslaw.Wesolowski@pekao.com.pl
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Bank
Opis firmy
Rodzaj działalności
Sektor bankowy, m.in. finansowanie transakcji z dziedziny fuzji i przejęć.
Type of business
Providing wide varge of banking products and services, including inter alia: M&A finance.
Związek z sektorem VC/PE
Finansowanie długiem bankowym transakcji fuzji i przejęć.
Relation to VC/PE industry
M&A Finance
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Uni Credito Italiano SpA- 71,03%, pozostali akcjonariusze- 28,97%
Partners, key shareholders
Uni Credito Italiano SpA- 71,03%, other shareholders- 28,97%
Liczba zatrudnionych ogółem
0
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
0