Logo
Kontakt
Adres
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Address
17, Jana Pawła II avenue
00-854 Warsaw
Telefon
22 5341844
Strona WWW
http://www.santander.pl
Osoba kontaktowa
Piotr Kucharski
E-mail
piotr.kucharski@santander.pl
Osoba kontaktowa
Piotr Pankiewicz
E-mail
piotr.pankiewicz@santander.pl
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Bank
Opis firmy
Rodzaj działalności
Bank uniwersalny oferujący pełen zakres usług bankowych.
W zakresie bankowości korporacyjnej specjalizuję się w finansowaniu strukturalnym oraz finansowaniu nieruchomości. Oferuje także usługi doradcze M&A oraz Corporate Finance.
Type of business
Universal Bank with full range of banking services and products. In terms of corporate banking focusing on structured finance and property finance. BZWBK provides also M&A and corporate finance advisory services.
Związek z sektorem VC/PE
Finansowanie wykupów lewarowanych, finansowanie rekapitalizacji spółek, finansowanie i doradzanie przy fuzjach i przejęciach, przeprowadzanie transakcji na GPW (IPO, skup akcji, itp.).
Relation to VC/PE industry
Leveraged buy-outs, recapitalisations of VC/PE companies, financing and advising in mergers and acquisitions, capital markets transactions on WSE (IPO, delistings, etc.).
Szczególne zainteresowania
Sektory, w które inwestują fundusze PE oraz szeroko pojęta infrastruktura i nieruchomości.
Areas of particular interest
Sectors, where PE funds invest, plus infrastructure and real estate.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Santander Bank
Partners, key shareholders
Santander Bank
Liczba zatrudnionych ogółem
9999
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
9999