Logo
Kontakt
Adres
Zebra Tower, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
Address
Zebra Tower, Mokotowska 1 st., 00-640 Warsaw
Telefon
+48 22 820 36 00
Strona WWW
http://www.bcg.com
Osoba kontaktowa
Marcin Kotlarek
E-mail
kotlarek.marcin@bcg.com
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Firma doradcza
Opis firmy
Rodzaj działalności
Management Consulting
Type of business
Management Consulting
Związek z sektorem VC/PE
Współpraca w zakresie due diligence oraz projekty ze spółkami portfelowymi.
Relation to VC/PE industry
Cooperation in due diligence area and projects with portfolio companies.
Szczególne zainteresowania
Wsparcie funduszy przy projektach we wszystkich branżach.
Areas of particular interest
Supporting funds during projects in all sectors .
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Wspólnicy: BCG HOLDING GMBH.
Osoby wchodzące w skład organu: Franciszek Hutten-Czapski, Norbert Dworzyński, Marcin Kotlarek, Robert Stanikowski, Jarosław Dmowski, Deborah Simpson, Mark Carroll Rosenthal
Partners, key shareholders
Wspólnicy: BCG HOLDING GMBH.
Osoby wchodzące w skład organu: Franciszek Hutten-Czapski, Norbert Dworzyński, Marcin Kotlarek, Robert Stanikowski, Jarosław Dmowski, Deborah Simpson, Mark Carroll Rosenthal
Liczba zatrudnionych ogółem
150
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
0