Logo
Kontakt
Adres
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa
Address
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warsaw
Telefon
+48 22 182 22 00
Strona WWW
http://www.cag.com.pl
Osoba kontaktowa
Edward MacDonald
E-mail
edward.macdonald@cag.com.pl
Osoba kontaktowa
Urszula Woźniak
E-mail
urszula.wozniak@cag.com.pl
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Firma doradcza
Opis firmy
Rodzaj działalności
Firma doradcza specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym (corporate finance) z siedzibą w Warszawie. Zakres naszych usług obejmuje doradztwo przy fuzjach i[nbsp]przejęciach, w tym sprzedaż udziałów /akcji inwestorom strategicznym i[nbsp]finansowym, LBO (wykup wspomagany długiem), MBO (wykup menadżerski), refinansowanie za pomocą instrumentów dłużnych oraz kapitału, pozyskanie kapitału na rozwój i akwizycje, restrukturyzacja długu/.
Type of business
Warsaw based corporate finance firm focused on mid market transactions. Scope of our expertise includes: M&A advisory, including sale to strategic and financial investors, LBOs, MBOs, recapitalizations, private equity placements, capital raise for expansion or acquisitions, debt restructuring.
Związek z sektorem VC/PE
CAG doradza funduszom PE/VC przy sprzedaży spółek portfelowych / wyjściach z[nbsp]inwestycji.
Relation to VC/PE industry
CAG acts as a transaction advisor to PE/VC funds in exits from portfolio companies.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Edward MacDonald, Urszula Woźniak
Partners, key shareholders
Edward MacDonald, Urszula Woźniak
Liczba zatrudnionych ogółem
0
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
0