Logo
Kontakt
Adres
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
Address
Piłsudski Square 2
00-073 Warsaw
Telefon
+48 22 520 09 00
Strona WWW
http://www.egonzehnder.com
Osoba kontaktowa
Jarosław Bachowski
E-mail
jaroslaw.bachowski@egonzehnder.com
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Firma doradcza
Opis firmy
Rodzaj działalności
Executive search, doradztwo kadrowe, audyt kadry menedżerskiej, doradztwo w zakresie budowy ładu korporacyjnego.
Type of business
Executive search, board consulting, management appraisal, senior talent management.
Związek z sektorem VC/PE
Współpraca z firmami z sektora VC/PE w zakresie doradztwa kadrowego, wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze; ocena kadry kierowniczej wysokiego szczebla, doradztwo w zakresie budowy kompetencji kadry kierowniczej.
Relation to VC/PE industry
Co-operation with VC/PE companies in advisory capacity, selecting candidates for top managerial positions in portfolio companies;
Management Board appraisals, composition and competencies of Boards of Directors.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Jarosław Bachowski - Partner Zarządzający
Partners, key shareholders
Jarosław Bachowski - Managing Partner
Liczba zatrudnionych ogółem
0
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
0