Logo
Kontakt
Adres
Biuro w Poznaniu:
ul. abpa Antoniego Baraniaka 88E,
Budynek F, 61-131 Poznań

Biuro w Warszawie:
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
Address
Office in Poznan: ul. abpa Antoniego Baraniaka 88E, Building F, 61-131 Poznan

Office in Warsaw: ul. Chłodna 52, 00-872 Warsaw
Telefon
+48 61 625 1320
Strona WWW
http://www.grantthornton.pl
Osoba kontaktowa
Rafał Śmigórski
E-mail
rafal.smigorski@pl.gt.com
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Firma doradcza
Opis firmy
Rodzaj działalności
Firma audytorsko- doradcza, działająca w obszarze usług audytorskich, doradztwa podatkowego, gospodarczego, europejskiego oraz prawnego, a także outsourcingu rachunkowości, kadr i płac.

Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie ponad 2 600 partnerów oraz 40 000 pracowników Grant Thornton dostępna jest dla klientów w ponad 130 krajach. W[nbsp]Polsce działamy od 1993 roku, a ponad 300-osobowy zespół oraz obecność w[nbsp]kluczowych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i[nbsp]Toruń) zapewniają nam bliski kontakt z klientami.

Grant Thornton jest wyłącznym partnerem Grant Thornton International w Polsce.
Type of business
We offer you the opportunity to further develop your business by providing valuable advice based on information and experience that are hard to come by for the single entrepreneur. Our team of business advisors, auditors, tax consultants and accountants is committed to helping you build your success.

Grant Thornton, established in 1993, is one of the fastest-growing audit and advisory companies in Poland. For over 20 years we have worked for the most demanding clients, including a growing number of international companies as they look for an independent firm to handle their business advisory services in Poland. We have been rendering our services to over 1000 companies, among them 32 listed on the Warsaw Stock Exchange and to more than 50 firms out of the top 500 Polish enterprises.
Związek z sektorem VC/PE
Posiadamy bogate doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie pozyskania finansowania od funduszy PE/VC.
W ramach naszego doradztwa wspieraliśmy klientów w całym procesie pozyskania finansowania, począwszy od wyboru strategii inwestycyjnej po negocjacje i[nbsp]finalizacje transakcji. Są to podmioty z różnych branż, spółki rozwijające się, upatrujące szansy dalszego intensywnego rozwoju we współpracy z funduszami PE/VC, jak i przedsiębiorstwa w bardziej dojrzałej fazie rozwoju, dla których fundusze PE są alternatywą w stosunku do innych form finansowania lub drogą którą dotychczasowi właściciele często postrzegają jako jeden ze sposobów wyjścia z biznesu.
Relation to VC/PE industry
We have rich experience in supporting enterprises in acquiring financing from PE/VC funds.
As part of our consulting we supported customers in the whole process of acquiring financing, starting from the strategy selection investment for negotiations and finalizations of the transaction. They are these are subjects from different industries, companies developing, seeking the chance of the further intense development in cooperation with funds of PE/VC, as well as the enterprise in the maturer development phase, for which PE funds are an alternative towards other forms of funding or with road with which previous owners often perceive one of ways of leaving the business.
Szczególne zainteresowania
Areas of particular interest
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Wspólnicy:
- Grzegorz Zdzisław Maślanko
- Przemysław Piotr Polaczek
- Elżbieta Małgorzata Grześkowiak
- Jan Zbigniew Letkiewicz
- Tomasz Piotr Wróblewski
- Cecylia Lucyna Pol
- Dariusz Marian Bednarski
- Michał Tomasz Ratajczak
- Rafał Piotr Śmigórski
- Dariusz Tomasz Gałązka
- Szymon Paweł Wróblewski
Partners, key shareholders
Partners:
- Grzegorz Zdzisław Maślanko
- Przemysław Piotr Polaczek
- Elżbieta Małgorzata Grześkowiak
- Jan Zbigniew Letkiewicz
- Tomasz Piotr Wróblewski
- Cecylia Lucyna Pol
- Dariusz Marian Bednarski
- Michał Tomasz Ratajczak
- Rafał Piotr Śmigórski
- Dariusz Tomasz Gałązka
- Szymon Paweł Wróblewski
Liczba zatrudnionych ogółem
418
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
256