Logo
Kontakt
Adres
Centrum LUMEN
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Address
Centrum LUMEN
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Telefon
+48 22 347 40 00
Strona WWW
http://www.haitongib.com
Osoba kontaktowa
Bartłomiej Dmitruk
E-mail
bdmitruk@haitongib.pl
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Bank
Opis firmy
Rodzaj działalności
Wykonywanie działalności bankowej:
Bankowość Korporacyjna, Corporate Finance, Project Finance, Acquisition Finance, Fixed Income, Equity Capital Markets, usługi maklerskie oraz usługi Equity Research
Type of business
Wykonywanie działalności bankowej:
Bankowość Korporacyjna, Corporate Finance, Project Finance, Acquisition Finance, Fixed Income, Equity Capital Markets, usługi maklerskie oraz usługi Equity Research
Związek z sektorem VC/PE
Doradztwo w zakresie M&A dla sektora VC/PE
Relation to VC/PE industry
Doradztwo w zakresie M&A dla sektora VC/PE
Szczególne zainteresowania
Bankowość Korporacyjna, Corporate Finance, Project Finance, Acquisition Finance, Fixed Income, Equity Capital Markets, usługi maklerskie oraz usługi Equity Research
Areas of particular interest
Bankowość Korporacyjna, Corporate Finance, Project Finance, Acquisition Finance, Fixed Income, Equity Capital Markets, usługi maklerskie oraz usługi Equity Research
Wspólnicy, gł. udziałowcy
HAITONG Securities
Partners, key shareholders
HAITONG Securities
Liczba zatrudnionych ogółem
0
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
0