Logo
Kontakt
Adres
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Address
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Strona WWW
http://www.pkobp.pl
E-mail
dfp@pkobp.pl
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Bank
Opis firmy
Rodzaj działalności
Chcąc utrzymać uniwersalny, polski charakter, Bank konsekwentnie wzmacnia pozycję lidera we wszystkich ważnych segmentach rynku. Dążąc do osiągnięcia tego nadrzędnego celu, rozwija się w sposób zrównoważony, skupiając się na rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów, z którymi buduje silne, długookresowe relacje. Dzięki zwiększonej sprawności operacyjnej zdecydowanie i konsekwentnie poprawia jakość obsługi klientów. Równocześnie dba o zachowanie stabilnej rentowności zgodnej z oczekiwaniami akcjonariuszy, prowadząc ostrożną politykę zarządzania ryzykiem. Aby budować zespół z najbardziej wartościowych pracowników na rynku, ma ambicje stać się najlepszym pracodawcą w polskim sektorze finansowym.
Chęć i gotowość do ciągłego doskonalenia się znalazła odzwierciedlenie w najnowszej strategii PKO Banku Polskiego na lata 2013-2015. Jej główne cele to trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy, utrzymanie wysokiej efektowności kosztowej, wzrost udziałów rynkowych oraz jakości i efektywności obsługi klientów. Chcemy jednocześnie aktywnie poszukiwać możliwości rozwoju w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez przejęcia lub alianse.
Związek z sektorem VC/PE
Finansowanie wykupów lewarowanych, fuzji i przejęć oraz finansowanie rekapitalizacji spółek.
Relation to VC/PE industry
Leveraged buy-outs, acquisition finance, recapitalisations of PE companies,
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Nordea Bank AB (publ)
Partners, key shareholders
Nordea Bank AB (publ)
Liczba zatrudnionych ogółem
0
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
0