Logo
Kontakt
Adres
Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa
Address
Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa
Telefon
+48 22 523 40 00
Strona WWW
http://www.pwc.com/pl
Osoba kontaktowa
Mike Wilder
E-mail
mike.wilder@pl.pwc.com
Osoba kontaktowa
Paul Gleeson
E-mail
paul.j.gleeson@pl.pwc.com
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Firma doradcza
Opis firmy
Rodzaj działalności
PricewaterhouseCoopers świadczy usługi w oparciu o specjalizację branżową, oferując rozwiązania w zakresie audytu, usług doradczych i doradztwa podatkowego klientom z sektora publicznego i prywatnego. Ponad 140 000 pracowników naszej firmy w 149 krajach łączy swoją wiedzę i doświadczenie, aby przyczyniać się do budowy zaufania do rynków kapitałowych oraz podnosić wartość przedsiębiorstw naszych klientów.

Naszym klientom świadczymy: usługi doradcze (restrukturyzacja, śledztwa i ekspertyzy gospodarcze, UE, optymalizacja wyników, obsługa transakcji), usługi audytorskie (audyt, corporate governance, MSSF) oraz usługi doradztwa podatkowego (usługi global compliance, podatki pośrednie, postępowania podatkowe, ceny transferowe, fuzje, przejęcia i przekształcenia, podatek dochodowy od osób fiz)
Type of business
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com/pl) provides industry-focused assurance, advisory and tax services for public and private Clients.

More than 140,000 people in 149 countries connect their thinking, experience and solutions to build public trust and enhance value for Clients and their stakeholders.

We assist our Clients from various sectors, representing middle and large business.

Our services include: Advisory (Business Recovery, Dispute Analysis and Investigations, EU, Performance Improvement, Transactions), Assurance (Audit, Corporate Governance, IFRS) and Tax (Global Compliance Services -GCS, Global HR Tax - PIT, Indirect Taxes, M&A, Tax Litigation and International Tax Law, Transfer Pricing).
Związek z sektorem VC/PE
PricewaterhouseCoopers obsługuje znaczącą liczbe klientów z sektora Private Equity & Venture Capital zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Firma bierze rownież czynny udział w pracach organizacji branżowych.
Relation to VC/PE industry
PricewaterhouseCoopers serves a substantial number of Private Equity & Venture Capital clients in Poland as well as globally. PwC is also actively taking part in PE/VC sector organisations.
Liczba zatrudnionych ogółem
0
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
0