Logo
Kontakt
Adres
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Address
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Telefon
48 (22) 520 5000
Osoba kontaktowa
Włodzimierz Radzikowski
Stanowisko
Senior Partner
E-mail
wradzikowski@rslegal.pl
E-mail
office@rslegal.pl
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Kancelaria prawna
Opis firmy
Rodzaj działalności
Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. działa na polskim rynku od roku 1990. W ciągu tego czasu świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego największym spółkom publicznym i prywatnym, instytucjom finansowym, inwestorom zagranicznym oraz agendom rządowym. Nasze biuro było wielokrotnie angażowane do projektów wymagających opracowania i wdrożenia nowatorskich rozwiązań prawnych.
Nasi prawnicy doradzają w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, transakcji typu joint venture i inwestycji zagranicznych, transakcji na rynku kapitałowym, restrukturyzacji przedsiębiorstw, energetyki, w tym energetyki odnawialnej, nieruchomości, podatków i ceł, finansowania projektów, bankowości i finansów, pomocy publicznej, jak również postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
Type of business
The law firm of Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. has operated in the Polish market since 1990. During that time we have provided legal advice to the biggest publicly held and private companies, financial institutions, foreign investors and government institutions. The law firm has often been engaged in projects requiring preparation and implementation of innovative legal solutions.
Our attorneys advise on corporate matters, mergers and acquisitions, joint ventures and foreign investment, capital market transactions, restructurings, energy, including renewable energy, real estate, tax and customs, project finance, banking and finance, public aid as well as litigation, arbitration and mediation.
Związek z sektorem VC/PE
Od 1990 roku świadczymy usługi prawne na rzecz wielu funduszy private equity / venture capital w szerokim zakresie spraw związanych z ich działalnością w Polsce i nie tylko.
Relation to VC/PE industry
Since 1990 we have provided legal advise to numerous private equity / venture capital funds in connection with a wide range of matters related to their activity in Poland and elsewhere.
Szczególne zainteresowania
Współpraca w zakresie doradztwa prawnego w związku z tworzeniem i działalnością funduszy PE/VC.
Areas of particular interest
Co-operation in terms of legal advising in connection with establishing and operations of PE/VC funds.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Senior Partners: Włodzimierz Radzikowski, Dorota Szubielska, Gabriel Wujek
Partners, key shareholders
Senior Partners: Włodzimierz Radzikowski, Dorota Szubielska, Gabriel Wujek
Liczba zatrudnionych ogółem
0
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
0