Saski Partners Sp. z o.o. Sp. k.

Logo
Informations
Kontakt
Adres
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
Address
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
Telefon
+48 22 218 59 00
Strona WWW
http://www.saskipartners.pl
Osoba kontaktowa
Dominik Olszewski
E-mail
dominik.olszewski@saskipartners.pl
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Firma doradcza
Opis firmy
Rodzaj działalności
Saski Partners jest niezależną polską firmą doradczą oferującą szeroki wachlarz usług z zakresu corporate finance. Firma specjalizuje się w doradzaniu przy fuzjach i przejęciach, organizacji finansowania na rynkach akcji i papierów dłużnych oraz restrukturyzacji finansowej i majątkowej spółek zarówno w Polsce jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Saski Partners dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb i oczekiwań swoich klientów. Świadczymy zarówno kompleksowe usługi doradcze przy całości procesu transakcyjnego, jak również usługi w węższym zakresie przy fragmentach procesu transakcyjnego lub w ramach strategicznego doradztwa finansowego dla klientów.
Type of business
Saski Partners is a leading independent corporate finance advisory firm in Poland and Central and Eastern Europe. The firm was founded in 2007 by a team of experienced investment bankers who previously worked at Schroders and Citigroup.
Saski Partners focuses on mergers and acquisitions, as well as financing from equity and debt markets. The firm also advises companies on financial restructuring, valuations and the development of financial strategies.
Our services are always tailored to the individual needs and expectations of our clients. We can provide our services throughout the whole transaction process on all aspects; advise on certain parts of a transaction or provide general strategic advice.
Związek z sektorem VC/PE
Saski Partners doradza funduszom PE/VC przy transakcjach zakupu nowych spółek do istniejącego portfela, jak i wspiera fundusze podczas wyjścia z posiadanych inwestycji.
Relation to VC/PE industry
Saski Partners works closely and acts as an advisor to PE/VC funds while acquiring new portfolio companies and works with funds on the stage of exit from current investments.
Szczególne zainteresowania
Fuzje i przejęcia
Pozyskiwanie finansowania kapitałowego
Pozyskiwanie finansowania dłużnego
Doradztwo Project Finance
Strategiczne doradztwo finansowe
Restrukturyzacja
Wyceny
Areas of particular interest
Mergers and Acquisitions
Equity Financing Advisory
Debt Financing Advisory
Project Finance Advisory
Strategic Financial Advisory
Restructuring
Valuations
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Dominik Olszewski
Partners, key shareholders
Dominik Olszewski