Logo
Kontakt
Adres
al. 3 maja 9
30-062 Kraków
Address
al. 3 maja 9
30-062 Kraków
Telefon
+48 519 338 824
Strona WWW
http://www.augereventure.pl
Osoba kontaktowa
Mariusz Borowiec
Stanowisko
Prezes Zarządu
E-mail
mariusz.borowiec@augereventure.pl
Osoba kontaktowa
Małgorzata Dymińska
Stanowisko
Asystentka Zarządu
E-mail
biuro@augereventure.pl
Opis firmy
Partnerzy
Mariusz Borowiec - Partner Zarządzający
Tomasz Głowacki - Partner Zarządzający
Tomasz Kaniowski - Partner
Rodzaj firmy
Firma inwestycyjna typu Venture Capital budująca ekosystem funduszy seed, early stage, growth
Type of firm
The investment firm Venture Capital is building an ecosystem of fund: seed, early stage, growth
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
6
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
100000
Maksymalny
2000000
Etapy finansowania
Zasiew/Seed, Rozruch/Start–up, Venture - późniejszy etap
Preferencje branżowe
Rolnictwo, Chemia i gospodarka materiałowa, IT, Dobra konsumpcyjne: produkcja i dystrybucja, Branża konsumpcyjna: inne, Branża medyczna, farmaceutyczna i biotechnologia
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe, Pakiet mniejszościowy
Preferencje geograficzne
Polska, EU
Geographical preferences
Poland, EU
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
3000000
W innych krajach
0
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
4
Zrealizowane transakcje
6
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
0
Zrealizowane transakcje
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
First 11 SA,  Real Research sp. zoo, Ganbare sp. zoo,  Mate T sp. zoo


Pozostałe spółki z Grupy Life Science znajdują się obecnie w porfelach które zostały odzielony od Grupy Augere są to m in: NanoGames, SentiOne, F1 Pharma, ProManus Sp. z o.o., Hependo, Food Robotics, novel-iD, simAb, Lipolek, Remasters, EgzoTech, Prodromus

Portfolio companies in Poland

FIRST 11 S.A., Real Research Sp. z o.o., Ganbare Sp. z o.o., Mate T Sp. z o.o.

Other Life Science Group companies were separated from the Augere Group, for ex.: NanoGames, SentiOne, F1 Pharma, ProManus Sp. z o.o., Hependo, Food Robotics, novel-iD, simAb, Lipolek, Remasters, EgzoTech, Prodromus

Przykładowe spółki portfelowe poza Polską

-

Portfolio companies elsewhere

-