Logo
Kontakt
Adres
Królewska 18
00-103 Warszawa
Address
Królewska 18
00-103 Warszawa
Poland
Telefon
+ 48 22 560 0200
Strona WWW
http://krassowski.com
Osoba kontaktowa
Bartosz Krassowski
Stanowisko
Partner
E-mail
krassowski@krassowski.com
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Kancelaria prawna
Opis firmy
Rodzaj działalności
Kancelaria prawna wyspecjalizowana w doradztwie transakcyjnym M&A/Private Equity/Venture Capital oraz sporach sądowych i arbitrażowych w tym zakresie:
• doradztwo dla inwestorów finansowych oraz branżowych w transakcjach nabycia;
• doradztwo w zakresie finansowania akwizycji;
• doradztwo dla założycieli spółek w transakcjach sprzedaży;
• przejęcia na rynku publicznym;
• fuzje przedsiębiorstw;
• transakcje typu MBO i LBO;
• programy opcji menadżerskich;
• prawo konkurencji;
• postępowania sądowe i arbitrażowe, szczególnie związane z umowami inwestycyjnymi i umowami wspólników.
Type of business
A law firm specialised in M&A/Private Equity/Venture Capital transactions advice and related litigation work:
• Buy-side advice for financial and institutional buyers;
• Acquisition finance
• Sell side advice
• Public takeovers;
• Mergers and joint ventures;
• MBO and LBO transactions;
• Stock option plans;
• Anti-trust law;
• Litigation and arbitration, in particular related to investment and shareholders’ agreements.
Związek z sektorem VC/PE
Sektorowa specjalizacja w zakresie prawnego doradztwa transakcyjnego. Kancelaria wielokrotnie rekomendowana w dziedzinie fuzji i przejęć/private equity przez Chambers, Legal 500 oraz ILFR. Założyciel kancelarii, mec. Bartosz Krassowski, w swojej ponad 20 – letniej praktyce, od lat związany z rynkiem doradztwa transakcyjnego.
Relation to VC/PE industry
Transactional work sector specialisation. Recommended in M&A/PE by international rankings of law firms such as Chambers, LEGAL 500 and ILFR. KRASSOWSKI’s founder, in his more than 20 years of practice, has been involved in transactional work practice for many years.
Szczególne zainteresowania
nie dotyczy
Areas of particular interest
n/a
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Andrzej Chrzanowski – Partner
Bartosz Krassowski – Partner
Partners, key shareholders
Andrzej Chrzanowski – Partner
Bartosz Krassowski – Partner
Liczba zatrudnionych ogółem
0
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
0