Logo
Kontakt
Adres
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
Address
Emilii Plater 28
00-688 Warsaw
Telefon
22 630 34 80
Strona WWW
http://www.czabanski-galuszynski.com/
Osoba kontaktowa
Tomasz Siembida
Stanowisko
Partner
E-mail
t.siembida@cg-lawfirm.pl
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Kancelaria prawna
Opis firmy
Rodzaj działalności
Kancelaria Czabański & Gałuszyński jest niezależną polską kancelarią prawną, której główną specjalizacją jest doradztwo prawne w zakresie bankowości, finansów, M&A, rynku nieruchomości, podatków i restrukturyzacji.
Wspomagamy polskie i zagraniczne banki w transakcjach finansowych i w egzekwowaniu wierzytelności z tytułu kredytów korporacyjnych.
Współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami prawnymi, które nie posiadają biur w Warszawie. Kompleksowo obsługujemy finansowe transakcje zarówno krajowe jak i transgraniczne.
Type of business
We are an independent Polish law firm, uniquely positioned to support clients with their legal requirements in banking, finance, M&A, real estate, tax and restructuring.
We specialize in banking, finance and restructuring, supporting Polish and international banks in their financing transactions, as well as the recovery of debts from corporate clients.
We cooperate with reputable foreign law firms who have no established presence in Warsaw, providing comprehensive services for domestic and cross-border financing transactions.
Związek z sektorem VC/PE
Doradzamy przy nabywaniu i łączeniu spółek, a także inwestycjach kapitałowych, zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym. Naszymi klientami są zarówno inwestorzy krajowi jak i zagraniczni, tak po stronie nabywcy jak i sprzedawcy, pracujemy także dla zarządów i rad nadzorczych podmiotów będących przedmiotem transakcji. Oferujemy kompleksową obsługę transakcji, od tworzenia jej struktury, w tym strukturę podatkową, poprzez tzw. due diligence, negocjacje i przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, aż po jej zamknięcie i obsługę po-transakcyjną. Proponujemy także wsparcie korporacyjne, obejmujące organizację wewnętrzną, tzw. corporate governance, pomoc przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, a także obsługę mediacji lub sporów właścicielskich. W każdym przypadku, gdy struktura transakcji zawiera elementy transgraniczne, stale współpracujemy z naszymi zagranicznymi partnerami, renomowanymi kancelariami w Europie i poza nią.
Relation to VC/PE industry
We advise on the acquisition and merger of companies, as well as capital investments, both private and public markets. Our clients include both domestic and international investors, both on the buyer and the seller sides.
We also work for the Boards and Supervisory Boards of the entities which
are the subject of the transaction. We offer comprehensive support for the whole transaction, from the creation of its structure, including the tax structure, through to so-called due diligence, negotiation and preparation of transactional documentation, until closure and post-transactional support.
We also offer corporate support, including internal organization, socalled
corporate governance, assistance with implementing information obligations, as well as support for mediation or ownership disputes.
When the transaction structure includes cross-border elements, we cooperate with our international partners, reputable law firms both within and outside of Europe.
Szczególne zainteresowania
- transakcje M&A
- prawo korporacyjne
- prawo bankowe i finansowe
- prawo nieruchomości
Areas of particular interest
- M&A transactions
- corporate law,
- banking and finance law
- real estate law
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Jacek Czabański - Czaban - Partner
Piotr Gałuszyński - Partner
Partners, key shareholders
Jacek Czabański - Czaban - Partner
Piotr Gałuszyński - Partner
Liczba zatrudnionych ogółem
20
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
13