Greenberg Traurig

Logo
Informations
Kontakt
Adres
GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.
Varso Tower
ul. Chmielna 69
00-801Warszawa,
Polska
Address
GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.
Varso Tower
ul. Chmielna 69
00-801 Warsaw,
Poland
Telefon
+48 22 690 6100
Strona WWW
https://www.gtlaw.com/pl/locations/warsaw
Osoba kontaktowa
Maciej Tąkiel
Stanowisko
Director
E-mail
takielm@gtlaw.com
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Kancelaria prawna
Opis firmy
Rodzaj działalności
Kancelaria Prawna
Type of business
Law Firm
Związek z sektorem VC/PE
Dzięki doskonałej renomie, którą cieszymy się od wielu lat jako doradcy w dziedzinie Private Equity, uczestniczyliśmy w znakomitej większości najważniejszych transakcjach private equity zawartych na rynku polskim na przestrzeni ostatnich kilku lat. Doradzamy większości czołowych domów inwestycyjnych działających w Polsce i uczestniczących w większości dużych transakcji private equity.
Nasz zespół jest zespołem multidyscyplinarnym – współpracujemy ściśle z członkami zespołów specjalizujących się w innych dziedzinach, aby zaspokoić pełen zakres potrzeb prawnych naszych klientów. Łącząc nasze umiejętności z międzynarodowym doświadczeniem naszych prawników doradzających przy tworzeniu funduszy, w zakresie prawa korporacyjnego i prawa papierów wartościowych, prawa podatkowego, energetycznego, infrastruktury, nieruchomości, ubezpieczeń, upadłości oraz restrukturyzacji, jesteśmy w stanie zmaksymalizować wartość każdej transakcji private equity.
Nasz zespół private equity doradza w czterech podstawowych dziedzinach:
-przejmowania spółek portfelowych
-zakładania funduszy
-doradzania spółkom portfelowym w kwestiach korporacyjnych, kwestiach dotyczących papierów wartościowych, finansowania i restrukturyzacji oraz
-strategii wyjścia z inwestycji
Relation to VC/PE industry
Due to our longstanding reputation for excellence as private equity advisors, we have worked on the vast majority of the top private equity deals in the Polish market over the past few years. We advise most of the leading private equity houses operating in Poland and are involved in most of the big-ticket private equity transactions.
Our practice is multi-disciplinary, and we work closely with our colleagues throughout the firm’s other practice groups to meet the full range of our clients’ legal needs. By combining the capabilities and international experience of our lawyers advising on fund formation, corporate and securities law, tax, energy, infrastructure, real estate, insurance, bankruptcy, and restructuring, we are able to support our clients in maximizing value from any given private equity transaction. Our private equity team advises on four primary fields:
- Acquisitions of portfolio companies;
- Fund formation;
- Advice to portfolio companies regarding corporate and securities matters, financings, and reorganizations; and
- Exit strategies
Szczególne zainteresowania
Biuro w Warszawie oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie m.in.:
-transakcji typu private equity
-fuzji i przejęć
-rynków kapitałowych
-nieruchomości
-finansowania projektów
-sekurytyzacji aktywów
-postępowań sądowych i arbitrażowych
-postępowań upadłościowych
-restrukturyzacji finansowych
-struktur podatkowych
-ochrony konkurencji i konsumentów
-własności intelektualnej
-prawa pracy
Warszawskie biuro Greenberg Traurig współpracuje z innymi biurami kancelarii w celu świadczenia usług prawnych w zakresie złożonych międzynarodowych transakcji i postępowań spornych prowadzonych na rynkach globalnych.
Do klientów Kancelarii należą wiodące polskie i międzynarodowe instytucje finansowe i przedsiębiorstwa, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółki Skarbu Państwa. Warszawski zespół Greenberg Traurig doradza klientom działającym w wielu sektorach, m.in.: bankowość i finanse, energetyka, górnictwo, nieruchomości, przemysł medyczny i ochrona zdrowia, technologie, media i telekomunikacja, budownictwo, FMCG.
Areas of particular interest
The Warsaw office offers complex legal services in:
-private equity
-mergers & acquisitions
-equity and debt capital markets
-banking & finance, including financial restructuring and bankruptcy
-real estate
-intellectual property
-litigation and arbitration
-tax structuring
-competition and consumer protection
-labor law
The Warsaw office works with the firm’s other offices around the globe in order to advise clients on complex cross-border transactions and financings in global markets.
Among the firm’s clients are leading Polish and international financial institutions, private equity sponsors and companies, as well as the Polish government and Polish state-owned companies. The Greenberg Traurig Warsaw team represents clients across a wide range of sectors, including banking & finance, energy, mining, TMT, real estate, medical and healthcare.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Jolanta Nowakowska-Zimoch - Partner Zarządzający
Andrzej Wysokiński - Partner
Lejb Fogelman - Senior Partner
Partners, key shareholders
Jolanta Nowakowska-Zimoch - Partner Zarządzający
Andrzej Wysokiński - Partner
Lejb Fogelman - Senior Partner