Logo
Kontakt
Adres
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
Address
2 Mysia Str, 00-496 Warsaw
Telefon
(+48) 22 340 15 55
Strona WWW
http://www.pgeventures.pl
Osoba kontaktowa
Mateusz Głogowski
E-mail
mateusz.glogowski@gkpge.pl
Opis firmy
Partnerzy
brak
Rodzaj firmy
Fundusz CVC należący do Grupy Kapitałowej PGE
Type of firm
CVC fund owned by the PGE Capital Group
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
5
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
250000
Maksymalny
1250000
Etapy finansowania
Rozruch/Start–up, Venture - późniejszy etap, Finansowanie wzrostu
Preferencje branżowe
Chemia i gospodarka materiałowa, IT, Energetyka i surowce, Transport
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe, Mezzanine, Pakiet mniejszościowy, Senior debt
Preferencje geograficzne
Polska / Region Europy Środkowo-Wschodniej
Geographical preferences
Poland / Central and Eastern Europe Region
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
0
W innych krajach
0
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
6
Zrealizowane transakcje
0
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
0
Zrealizowane transakcje
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
 • PiMerge posiada innowacyjną technologię scalania odpadów z procesu wydobycia węgla kamiennego. Technologia ta pozwoli skutecznie walczyć ze smogiem,
 • Scanway świadczy usługi inżynierskie, w ramach których opracowuje systemy wizyjne, laserowe, skanowania 3D, stanowiska obróbki oraz projekty CAD,
 • Altlight oferuje wysokiej jakości produkty smart home oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne i poprawiające jakość codziennego życia,
 • Lerta oferuje rozwiązania pozwalające na usprawnienie wszystkich etapów procesu zarządzania zużyciem energii elektrycznej, sterowania w ramach smart home, zarządzania wirtualną elektrownią lub DSR,
 • Abyss Glass zajmuje się analityką zachowania klientów i wprowadza rozwiązania zwiększające efektywność sprzedaży,
 • IC Solutions oferuje innowacyjny system zbierania danych, który pozwoli na uniknięcie papierowego obiegu dokumentów.
Portfolio companies in Poland
 • PiMerge has developed an innovative technology of merging hardcoal extraction waste. PiMerge's technology can help to reduce smog in big city agglomerations,
 • Scanway provides vision, laser and 3D scanning systems for the broad industry,
 • Altlight offers high quality Smart Home products based on the cutting-edge technology,
 • Lerta offers solutions which improve each stage of energy management process, including Smart Home, Virtual Power Plant and Demand Side Response services,
 • Abyss Glass develops solutions that increase the effectiveness of sale processes' using customer's behaviour analytics,
 • IC Solutions provides complex and innovative IT environments based on data digitization.
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
brak
Portfolio companies elsewhere
brak