PGE Ventures sp. z o. o.

Logo
Informations
Kontakt
Adres
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
Address
2 Mysia Str, 00-496 Warsaw
Telefon
(+48) 22 340 15 55
Strona WWW
http://www.pgeventures.pl
Osoba kontaktowa
Mateusz Głogowski
E-mail
mateusz.glogowski@gkpge.pl
Opis firmy
Partnerzy
brak
Rodzaj firmy
Fundusz CVC należący do Grupy Kapitałowej PGE
Type of firm
CVC fund owned by the PGE Capital Group
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
250000
Maksymalny
1250000
Etapy finansowania
Rozruch/Start–up, Venture - późniejszy etap, Finansowanie wzrostu
Preferencje branżowe
Chemia i gospodarka materiałowa, IT, Energetyka i surowce, Transport
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe, Mezzanine, Pakiet mniejszościowy, Senior debt
Preferencje geograficzne
Polska / Region Europy Środkowo-Wschodniej
Geographical preferences
Poland / Central and Eastern Europe Region
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
0
W innych krajach
0
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
6
Zrealizowane transakcje
0
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
0
Zrealizowane transakcje
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
 • PySENSE jest polską firmą technologiczną oferującą zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne w segmencie Internetu Rzeczy,
 • Scanwayświadczy usługi inżynierskie, w ramach których opracowuje systemy wizyjne, laserowe, skanowania 3D, stanowiska obróbki oraz projekty CAD,
 • ConnectPoint specjalizuje się w usługach IT dla energetyki i przemysłu,
 • Lertaoferuje rozwiązania pozwalające na usprawnienie wszystkich etapów procesu zarządzania zużyciem energii elektrycznej, sterowania w ramach smart home, zarządzania wirtualną elektrownią lub DSR,
 • Abyss Glass Group zajmuje się analityką zachowania klientów i wprowadza rozwiązania zwiększające efektywność sprzedaży,
 • IC Solutions oferuje innowacyjny system zbierania danych, który pozwoli na uniknięcie papierowego obiegu dokumentów.
Portfolio companies in Poland
 • PySENSEis a technological company offering complexed telecommunications solutions within Internet of Things,
 • Scanway  provides vision, laser and 3D scanning systems for the broad industry,
 • ConnectPoint specializes in IT services for energy and industry sectors
 • Lerta  offers solutions which improve each stage of energy management process, including Smart Home, Virtual Power Plant and Demand Side Response services,
 • Abyss Glass Group develops solutions that increase the effectiveness of sale processes' using customer's behaviour analytics,
 • IC Solutions provides complex and innovative IT environments based on data digitization.
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
brak
Portfolio companies elsewhere
brak