Logo
Kontakt
Adres
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
Address
2 Mysia Str, 00-496 Warsaw
Telefon
(+48) 22 340 15 55
Strona WWW
http://www.pgeventures.pl
Osoba kontaktowa
Piotr Czak
Stanowisko
Prezes Zarządu
E-mail
piotr.czak@gkpge.pl
Osoba kontaktowa
Sławomir Szymański
Stanowisko
Menedżer Inwestycyjny
E-mail
slawomir.szymanski@gkpge.pl
Opis firmy
Partnerzy
brak
Rodzaj firmy
Fundusz CVC należący do Grupy Kapitałowej PGE
Type of firm
CVC fund owned by the PGE Capital Group
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
5
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
250000
Maksymalny
1250000
Etapy finansowania
Rozruch/Start–up, Venture - późniejszy etap, Finansowanie wzrostu
Preferencje branżowe
Chemia i gospodarka materiałowa, IT, Energetyka i surowce, Transport
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe, Mezzanine, Pakiet mniejszościowy, Senior debt
Preferencje geograficzne
Polska / Region Europy Środkowo-Wschodniej
Geographical preferences
Poland / Central and Eastern Europe Region
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
0
W innych krajach
0
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
2
Zrealizowane transakcje
0
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
0
Zrealizowane transakcje
0
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
  • PiMerge S.A. - spółka technologiczna, która opracowuje metodę scalania odpadów z procesu wydobycia węgla kamiennego tworząc Kompozytowe Paliwo Węglowe,
  • Scanway sp. z o. o. - spółka dostarczająca systemy wizyjne, laserowe oraz skanowania 3D dla przemysłu.
Portfolio companies in Poland
  • PiMerge S.A. - technological company which develops an innovative method of merging various types of coal extraction waste,
  • Scanway sp. z o. o. - company which provides: vision, laser and 3D scanning systems for industry.
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
brak
Portfolio companies elsewhere
brak