Logo
Kontakt
Adres
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Address
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Telefon
+48 22 354 05 22
Strona WWW
http://www.hsbc.pl
Osoba kontaktowa
Sebastian Worsztynowicz
Stanowisko
Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej
E-mail
sebastian.worsztynowicz@hsbc.com
Osoba kontaktowa
Sebastian Szaudel
Stanowisko
Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej
E-mail
sebastian.szaudel@hsbc.com
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Bank
Opis firmy
Rodzaj działalności
Grupa HSBC jest wiodącym międzynarodowym bankiem komercyjnym. Od ponad 150 lat, jesteśmy obecni w rozwijających się regionach, pozwalając naszym klientom wykorzystywać pojawiające się możliwości. Poprzez naszą globalną sieć w 66 krajach i regionach, obsługujemy ponad 38 milionów klientów w ramach Bankowości Detalicznej i Zarządzania Aktywami, Bankowości Korporacyjnej, Globalnych Rynków Finansowych i Bankowości Prywatnej.
HSBC jest obecne w Polsce od początku lat 90 tych. Skupiamy się na bankowości korporacyjnej, rynkach finansowych, nieruchomościach komercyjnych jak i instytucjach finansowych. Obsługujemy globalnych klientów Grupy HSBC oraz duże rodzime korporacje, oferując pełen zakres produktów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
Type of business
HSBC group is a leading international commercial bank. For over 150 years, HSBC has been where the growth is, connecting customers to opportunities. Through our global network, which covers over 66 countries and territories, we serve over 38 million clients in Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking, Global Banking and Markets and Global Private Banking.
In Poland HSBC has been present since the early 90’s. We focus on corporate banking, financial markets, commercial real estate and financial institutions. We service global clients of the HSBC Group, as well as large domestic corporates, offering a full spectrum of corporate and investment banking products and services.
Związek z sektorem VC/PE
HSBC oferuje pełen zakres usług w transakcjach lewarowanych, rekapitalizacjach oraz transakcjach przejęć i akwizycji. Łącząc lokalną wiedzę i znajomość rynku z doświadczeniem globalnych zespołów obsługujących sponsorów finansowych, oferujemy kompleksowe rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie transakcji.
Relation to VC/PE industry
HSBC provides comprehensive financial services in leveraged transactions, recaps and M&As. Combining local knowledge and experienced bankers with dedicated teams globally covering financial sponsors, HSBC provides a one stop shop solution leveraged transactions.
Szczególne zainteresowania
HSBC Bank Polska skupia się na obsłudze dużych firm o obrotach powyżej 200 mln zł. Chętnie rozważymy udział w transakcjach lewarowanych dla podmiotów generujących EBITDA powyżej 10 mln euro z zamiarem międzynarodowej ekspansji.
Areas of particular interest
HSBC Bank Polska focuses on corporates with turnover of +PLN 200mn. We’re keen to consider leveraged transactions for Corporates generating in excess of EUR 10mn EBITDA, with an international angle.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
HSBC
Partners, key shareholders
HSBC
Liczba zatrudnionych ogółem
200
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
50