Logo
Kontakt
Adres
ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
Address
ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
Telefon
+48602102705
Strona WWW
http://cogitocap.com/
Osoba kontaktowa
Sylwester Janik
Stanowisko
General Partner
E-mail
sylwester.janik@cogitocap.com
Opis firmy
Partnerzy
Sylwester Janik
Martin Jasinski
Rodzaj firmy
Cogito Capital zarządza funduszem VC inwestującym w spółki technologiczne na etapie later- & growth
Type of firm
Cogito Capital is a later- & growth-stage venture capital firm
Liczba zatrudnionych profesjonalistów
5
Limit inwestycyjny (EUR)
Limit inwestycyjny (EUR)
Minimalny
2000000
Maksymalny
10000000
Etapy finansowania
Venture - późniejszy etap, Finansowanie wzrostu, Wykupy
Preferencje branżowe
Usługi dla biznesu, Telekomunikacja i media, IT, Usługi finansowe, Branża medyczna, farmaceutyczna i biotechnologia
Rodzaj finansowania
Finansowanie kapitałowe, Pakiet mniejszościowy
Preferencje geograficzne
Spólki działające na rynkach europejskich, szczególnie w krajach CEE & DACH
Geographical preferences
Companies operation accross European markets, with special focus on CEE & DACH countries
Działalność inwestycyjna
Suma zainwestowana dotąd (EUR)
.
W Polsce
0
W innych krajach
7750000
Liczba spółek portfelowych w Polsce
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_POL
Obecnie
0
Zrealizowane transakcje
0
Liczba spółek portfelowych poza Polską
EP_LICZBA_SPOLEK_PORTFELOWYCH_W_INNE
Obecnie
1
Zrealizowane transakcje
1
Przykładowe spółki portfelowe w Polsce
n/a
Portfolio companies in Poland
n/a
Przykładowe spółki portfelowe poza Polską
Inwestycja będzie ogłoszona po 20 maja 2019
Portfolio companies elsewhere
to be disclosed after May, 20th 2019