ING Bank Śląski S.A.

Logo
Informations
Kontakt
Adres
ING Bank Śląski S.A.
Plac Unii, ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Address
j.w.
Telefon
+48 22 8204514
Strona WWW
https://www.ing.pl
Osoba kontaktowa
Paweł Serocki
Stanowisko
Dyrektor Banku, Pion Klientów Strategicznych
E-mail
pawel.serocki@ingbank.pl
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Bank
Opis firmy
Rodzaj działalności
bankowość
Type of business
banking
Związek z sektorem VC/PE
finansowanie projektów, obsługa bankowa spólek
Relation to VC/PE industry
project finance, daily banking
Szczególne zainteresowania
finansowanie projektów, obsługa bankowa spółek
Areas of particular interest
project finance, daily banking
Wspólnicy, gł. udziałowcy
ING Bank NV
Partners, key shareholders
ING Bank NV