Moody’s Investors Service

Logo
Informations
Kontakt
Adres
Regus Sheraton Plaza
Ul. Prusa 2
00-493 Warsaw
Polska
Address
Regus Sheraton Plaza
Ul. Prusa 2
00-493 Warsaw
Poland
Telefon
+48 22 657 01 59
Osoba kontaktowa
Piotr Janczak
E-mail
Piotr.Janczak@moodys.com
Rodzaj członkostwa
Rodzaj firmy Wspierającej
Inny
Opis firmy
Rodzaj działalności
Moody's Investors Service jest wiodącym dostawcą ratingów wiarygodności kredytowej, ocen i analiz ryzyka.
Type of business
Moody's Investors Service is a leading provider of credit ratings, research, and risk analysis.
Związek z sektorem VC/PE
Ratingi wiarygodności kredytowej dotyczą m.in. firm kontrolowanych przez fundusze Private Equity.
Relation to VC/PE industry
Credit ratings of i.e. corporates control by PE Asset Managers.
Szczególne zainteresowania
Zaangażowanie i wiedza Moody's przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i stopnia zintegrowania rynków finansowych.
Areas of particular interest
Moody’s commitment and expertise contributes to transparent and integrated financial markets.
Wspólnicy, gł. udziałowcy
Moody’s Investors Service jest spółką zależną Moody’s Corporation (notowanej na NYSE, kod: MCO.
Partners, key shareholders
Moody’s Investors Service is a subsidiary of Moody’s Corporation (NYSE: MCO).