• Upadłość lub restrukturyzacja kontrahenta, a ulga na złe długi - LINK
 • Instrumenty w zakresie postępowań sądowych - cywilnych i karnych - LINK
 • Jak COVID-19 wpływa na terminy proceduralne oraz związane z nimi obowiązki i uprawnienia podatników? - LINK
 • Kluczowe przepisy dla sektora nieruchomości komercyjnych w uchwalonej nowelizacji Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - LINK
 • Wpływ epidemii COVID-19 na regulacje ubezpieczeniowe i praktykę regulacyjną w Polsce - LINK
 • Spółki w kwarantannie – planowane zmiany w polskim prawie spółek ułatwiające ich funkcjonowanie w obliczu epidemii COVID-19 - AKTUALIZACJA 
 • Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? - LINK
 • Obniżenie o 90% czynszów za najem w centrach handlowych? - LINK
 • Podatkowe aspekty projektu ustawy zawierającej rozwiązania dotyczące tzw. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców w celu niwelowania negatywnych skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w Polsce i na świecie - LINK
 • Podsumowanie polskiej legislacji i wskazówek organów dotyczących COVID-19 w kontekście ochrony danych osobowych - LINK 
 • Wpływ koronawirusa na prowadzoną działalność biznesową – wsparcie prawno-podatkowe warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells - LINK
 • W oczekiwaniu na projekt rządowego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców - z jakich narzędzi wynikających z obowiązujących przepisów można korzystać w celu niwelowania negatywnych skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w Polsce i na świecie - LINK
 • Kancelaria Hogan Lovells: COVID-19 a warunki zawartych wcześniej kontraktów - LINK
 • Kancelaria Hogan Lovells: zagadnienia podatkowe mające istotne znaczenie dla funkcjonowania firm w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 - LINK
 • Kancelaria Hogan Lovells: koronawirus – praktyczna instrukcja obsługi dla pracodawców w pytaniach i odpowiedziach - LINK
 • Zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w dobie kryzysu - LINK
 • Branża komercyjnego wynajmu nieruchomości w dobie COVID-19 – istotne kwestie prawno-podatkowe - LINK