Baker Tilly TPA Index, lipiec 2022 pdfPOBIERZ

Baker Tilly TPA Index, kwiecień 2022 pdfPOBIERZ

Baker Tilly TPA Index, styczeń 2022 pdfPOBIERZ

Baker Tilly TPA Index, październik 2021 pdfPOBIERZ

Baker Tilly TPA Index, lipiec 2021 pdfpobierz

Baker Tilly TPA Index, kwiecień  2021 pdfpobierz

Baker Tilly TPA Index, styczeń 2021 pdfPOBIERZ

Baker Tilly TPA Index, październik 2020 pdfPOBIERZ