Central and Eastern Europe Statistics 2011

EVCA CEE Statistics 2011

Raport na temat rynku PE/VC w Europie Środkowo-Wschodniej opracowany przez EVCA CEE Task Force

pdfPobierz

 

Polska

Ubiegły rok był rekordowym rokiem w Polsce zarówno pod względem wartości zrealizowanych inwestycji PE/VC oraz wartości wyjść ze spółek. Według danych EVCA, fundusze zainwestowały przeszło 680 mln EUR w 57 polskich spółek. Wartość wyjść, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosła przeszło dwukrotnie. Fundusze sprzedały udziały w 24 spółkach o wartości początkowej ponad 180 mln EUR. Należy podkreślić, że przeszło 90% kapitałów funduszy pochodzi od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Jak wynika z najnowszych danych Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity/Venture Capital (EVCA), fundusze PE/VC zainwestowały w ubiegłym roku w polskie spółki przeszło 680 mln EUR. 57  firm skorzystało z tego finansowania. "Cieszymy się z utrzymania wysokiego tempa inwestycji.  Inwestycje private equity stanowią już ok. 8% bezpośrednich inwestycji zagranicznych”. - powiedział Khai Tan, prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, partner Bridgepoint.

Podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały inwestycje w spółki dojrzałe - 72% środków (489 mln EUR). Do spółek w fazie dynamicznego wzrostu wpłynęło 24% zainwestowanych kwot (163 mln EUR), zaś do najmłodszych firm – 4% ( 27 mln EUR).Podobnie jak w roku ubiegłym, najbardziej popularne okazały się branże: konsumpcyjna (32% ) i telekomunikacyjna (31%). „Branże te w ostatnich latach rosły bardzo szybko i także w przyszłości będą się dynamicznie rozwijać” – powiedział Andrzej Bartos, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, partner zarządzający Innova Capital.

Rekordową aktywność fundusze PE/VC zanotowały również na rynku wyjść z inwestycji. Fundusze wyszły z 24 spółek przedając udziały o wartości początkowej 180 mln EUR.

Dominowały wyjścia poprzez sprzedaż inwestorowi strategicznemu (125 mln EUR i 70% ogółu). Należy również podkreślić, iż  znacząco wzrosły wyjścia przez giełdę  ( z 0,5 mln EUR w 2010 do 37 mln EUR w 2011).

Ważną cechą polskiego rynku jest brak instytucjonalnych inwestorów krajowych w funduszach private equity. Dla porównania we Francji było to 59%, w Niemczech - 76%, a w Szwecji 49%.  „Mamy nadzieję, że w przyszłości ta sytuacja ulegnie zmianie. Fundusze private equity umożliwiają inwestycje w znacznie większą część gospodarki niż tę, która jest reprezentowana na giełdzie. Również długookresowe zwroty z tych inwestycji przewyższają zwroty z inwestycji w spółki giełdowe”, powiedział Piotr Noceń, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, partner zarządzający i współzałożyciel Resource Partners.

Zakres danych: przekrój rynkowy i branżowy

Europejskie Stowarzyszenie Venture Capital/Private Equity (EVCA) prezentuje dane w dwóch przekrojach: rynkowym i branżowym:

  • Przekrój rynkowy (market approach) pokazuje inwestycje zrealizowane w Polsce przez firmy zarządzające funduszami z całej Europy.
  • Przekrój branżowy (industry approach) prezentuje działalność firm zarządzających funduszami, które mają siedzibę w Polsce. Dane obejmują ich działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej.

xlsPobierz dane dla Polski