Baltisse zakończył proces przejęcia spółki Polflam, polskiego producenta szkła ogniochronnego, dynamicznie rozwijającego sprzedaż swoich produktów na rynku europejskim. Stronami sprzedającymi byli dwaj założyciele, Maciej Szamborski i Wojciech Wilczak oraz Syntaxis Capital – fundusz inwestycyjny oferujący długoterminowe finansowanie dłużne dla dynamicznie rosnących spółek.

Enterprise Venture Fund I (EVF) i Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), fundusze zarządzane przez Enterprise Investors (EI), poinformowały o podpisaniu umowy, na mocy której sprzedadzą intive, globalną firmę zajmującą się rozwojem produktów cyfrowych. Kupującym jest Mid Europa Partners, wiodący inwestor finansowy działający w Europie Środkowo-Wschodniej.

Innova Capital obejmie 33% udziałów w OSHEE, liderze polskiego rynku napojów izotonicznych i funkcjonalnych. W przeciągu ostatnich 10 lat OSHEE został niekwestionowanym liderem rynku krajowego, sprzedaje swoje produkty w 45 państwach na 6 kontynentach i generuje roczne dochody w wysokości ok. 250 mln zł.

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, objął znaczący mniejszościowy pakiet akcji spółki Anwim, jednego z największych niezależnych operatorów stacji benzynowych w Polsce, które działają pod marką MOYA.

Abris Capital Partners, firma zarządzająca funduszami private equity w Europie Środkowo – Wschodniej , sprzedała 100% udziałow w serbskiej spółce Kopernikus Technology. Nabywcą jest Telekom Serbia. 

CADM Holdings Ltd., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., podpisała umowę nabycia większościowego pakietu udziałów w CADM Automotive Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającym się biurze projektowym z siedzibą w Krakowie, świadczącym usługi inżynieryjne dla wiodących producentów sektora motoryzacyjnego, kolejowego i lotniczego.

Mid Europa Partners, wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosił podpisanie porozumienia w sprawie sprzedaży spółki holdingowej posiadającej 99,8% udziałów w Polskich Kolejach Linowych do Polskiego Funduszu Rozwoju. Transakcja uwarunkowana jest m.in. uzyskaniem zgody UOKiK, a jej zakończenie przewidziane jest na koniec 2018 roku.

Mid Europa Partners, wiodący fundusz private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosił podpisanie porozumienia z Abris Capital Partners, w sprawie nabycia 100% udziałów w Urgent Cargus. Transakcja wymaga uzyskania zgody UOKiK, a jej zamknięcie przewidziane jest na czwarty kwartał 2018 roku.

Fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski zainwestował w  spółkę Luxon - producenta opraw LED.

Fincentrum, spółka portfelowa ARX, nabyta przez Swiss Life Group. Akwizycja podlega zgodzie organu regulacyjnego i oczekuje się jej zamknięcia w czwartym kwartale 2018 roku. Obie strony zgodziły się nie ujawniać ceny zakupu.