www.ei.com.pl

Enterprise Venture Fund I (EVF I), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), kupił od Sygnity za 16 mln zł 100% akcji Web Inn, spółki świadczącej usługi outsourcingu IT. Po przejęciu przez EVF I Web Inn planuje dalszy szybki rozwój.

Umowa zakupu przewiduje dopłatę w wysokości do 4 mln zł, pod warunkiem przekroczenia przez Web Inn budżetu za 2009 rok.

Web Inn jest czwartą inwestycją Enterprise Venture Fund I przeprowadzoną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Utworzony w ubiegłym roku fundusz venture capital z grupy Enterprise Investors jest jednym z najbardziej aktywnych obecnie na rynku inwestorów instytucjonalnych.

Krakowska spółka Web Inn SA koncentruje się na usługach outsourcingu IT polegających na zastąpieniu wewnętrznego działu IT klienta, w całości lub części, przez tę firmę. Web Inn nastawia się na długoterminową współpracę ze swoimi klientami, wśród których są międzynarodowe koncerny i krajowi liderzy, działający m.in. w branżach: energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, spożywczej i przemysłowej. Web Inn odnotował w ostatnich latach bardzo dynamiczny wzrost - średnio o ok. 60% rocznie. Przychody firmy w 2008 roku (łącznie z dwoma spółkami zależnymi) przekroczyły 22 mln zł.

"Wierzymy, że Web Inn będzie kontynuował swój dynamiczny rozwój na rynku outsourcingu usług IT w Polsce. Stałe umacnianie pozycji spółki na rynku jest naszą wspólną ambicją. Naszym zdaniem Web Inn jest do tego bardzo dobrze przygotowany." – powiedział Rafał Bator, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycje EVF I.

"Współpraca ze specjalistami z funduszu venture capital zarządzanego przez Enterprise Investors, z których wielu pracowało w branży informatycznej, dodatkowo wesprze doświadczenie naszego zespołu zarządzającego i pozwoli nam jeszcze lepiej wykorzystać nasze kompetencje i potencjał." – powiedział Leszek Rożdżeński, długoletni prezes Web Inn.

Usługa outsourcingu IT jest w Polsce coraz popularniejsza, jest też najszybciej rosnącym segmentem rynku usług IT. W ciągu najbliższych kilku lat wzrost tego rynku w Polsce jest prognozowany na ok. 15% rocznie. Wzrostowi sprzyja obserwowane, również w czasie spowolnienia gospodarczego, poszukiwanie przez firmy oszczędności i przewidywalności ponoszonych kosztów.


Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital. Firma działa od 1990 roku. Łączne środki siedmiu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Enterprise Investors to 1,7 miliarda euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały łącznie 1,2 miliarda euro w 113 spółek z różnych sektorów gospodarki. Fundusze EI całkowicie zakończyły inwestycje w 91 spółkach, osiągając łączne przychody w wysokości 1,4 miliarda euro.

Enterprise Venture Fund I z kapitałem w wysokości 100 milionów euro jest pierwszym funduszem venture capital w grupie Enterprise Investors. To największy fundusz tego typu w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz realizuje inwestycje w przedziale 3-20 milionów złotych, finansując ekspansję małych i średnich spółek działających w różnych branżach, w tym w branży informatycznej. Trzy poprzednie inwestycje funduszu venture capital EI to nabycie 30% udziałów w spółce Dystrybucja Polska, zakup 36% pakietu spółki Bio-Profil i blisko 48% pakietu akcji R&C Union.Dodatkowych informacji udzielają:


Enterprise Investors
Rafał Bator, Partner, tel. (22) 458 85 00
Iwona Drabot, Dyrektor ds. Public Relations, tel. (22) 458 85 00 www.ei.com.pl (sekcja venture capital)


Web Inn
Leszek Rożdżeński, Prezes, tel. (12) 64 60 666 www.webinn.pl