www.riversidecompany.com

Fundusz RCAF V osiągnął przy zamknięciu wartość o 30% wyższą od zakładanej, nadal koncentruje się na mniejszych spośród średnich spółek.

Dzięki znacznemu wsparciu dotychczasowych i nowych inwestorów spółka The Riverside Company zamknęła ostatni fundusz znacznie wyższą kwotą od początkowo zakładanej. Riverside Capital Appreciation Fund V (“RCAF V"), przy otwarciu w marcu 2008 roku, planował pozyskanie 900 mln dolarów. 29 maja br. zamknął się jednak kwotą 1,17 mld dolarów, o 30% wyższą niż zakładano i o 56% wyższą niż wartość całkowita funduszy zebranych w 2003 r. w rodzinie funduszy RCAF ’03.

Rodzina funduszy The Riverside Capital Appreciation Fund stworzona przez Riverside w swojej działalności kieruje się głównymi zasadami, według których spółka była zakładana 21 lat temu. Inwestuje w północnoamerykańskie spółki o dobrej kondycji ekonomicznej osiągające EBITDA na poziomie 5-15 mln dolarów. Strategia Riverside jest prosta: małe spółki przekształcane są w konkurencyjne podmioty średniej wielkości poprzez podwojenie lub potrojenie ich wartości EBITDA dzięki realizacji przejęć oraz poprzez wzrost organiczny. Firma pomaga menedżerom w rozwijaniu ich spółek korzystając z doświadczenia wyspecjalizowanych zespołów oraz wiedzy światowej klasy profesjonalistów w dziedzinie inwestycji. Ostatnim etapem realizacji tej strategii jest sprzedaż niegdyś małych spółek, które osiągnęły wyższe poziomy zysków i lepsze wyniki, konieczne w przypadku spółek większych i silniejszych. Zespół specjalistów RCAF wykazał się niezwykle skutecznym i profesjonalnym działaniem – do 31marca 2009 roku wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) na wszystkich rozliczonych transakcjach na funduszu RCAF wynosiła 57,7%, przy zwrocie z kapitału brutto wynoszącym 3,2x brutto. Według firmy Thomson Venture Economics, siedem z dziewięciu dojrzałych roczników funduszy znajduje się w górnym kwartylu funduszy pod względem wartości zwrotu z kapitału netto (dane z 31 grudnia 2008 r.).

Obecnie spółka Riverside realizuje swoją strategię w czterech rodzinach funduszy: RCAF; Riverside Europe Fund, inwestującym w spółki europejskie z EBITDA poniżej 15 mln euro; Riverside Micro-Cap Fund, inwestującym w spółki z Ameryki Płn. z EBITDA poniżej 5mln dolarów, oraz Riverside Asia Fund, inwestującym w spółki o EBITDA poniżej 10 mln dolarów w rozwiniętych krajach Azji. Dzięki temu inwestorzy korzystający z usług firmy stale uzyskiwali znaczne zwroty przy wszystkich 46 zamknięciach funduszy w historii spółki Riverside.

Zarządzając kapitałem o wartości ponad 3 mld dolarów Riverside skupia się na spółkach o wartości poniżej 150 mln dolarów. Od 2008 r. średnia wartość przedsiębiorstwa wynosi 40 mln dolarów, dlatego też Riverside konkuruje z mniejszymi regionalnymi firmami lub przedsiębiorstwami o wąskiej specjalizacji. Podobnie jak one, Riverside zatrudnia osoby z poszczególnych krajów, które w pełni rozumieją specyfikę danego rynku. Jednak w odróżnieniu od konkurencji, do inwestycji w mniejsze spółki fundusz wnosi także szerokie zasoby globalne. Riverside to jeden z najbardziej aktywnych na świecie funduszy typu private equity, zatrudniający 185 pracowników w 18 biurach na trzech kontynentach, zarządzających portfelem składającym się z 68 spółek. Dysponuje on specjalistycznymi zespołami inicjującymi, zawierającymi i obsługującymi transakcje, składającymi się z profesjonalnych brokerów nie zawsze dostępnych dla konkurencji działającej na rynku mniejszych spółek.

"To najgorszy okres dla inwestycji od czasów, gdy Ziemię zamieszkiwały dinozaury", stwierdza Stewart Kohl, jeden z prezesów (CEO) Riverside. "Jednak decydując się na powierzenie nam swoich środków finansowych inwestorzy opowiadają się za naszą prostą i sprawdzoną strategią tworzenia zysków, potwierdzoną naszymi wynikami. O ile w ostatnich pięciu latach wiele prywatnych funduszy typu private equity starało się realizować większe transakcje o potencjalnie wyższym zysku, my konsekwentnie trzymaliśmy się swoich zasad i wynajdowaliśmy wśród mniejszych spółek "perełki" , które można było nabyć po rozsądnej cenie, a następnie rozwijać i poprawiać ich wyniki. Skutecznie realizujemy tę "pracochłonną" strategię, wzmacniając naszą pozycję na całym świecie i korzystając z doświadczenia naszych zespołów zawierających i obsługujących transakcje. Dzięki takiemu podejściu już od dwóch dekad generujemy znaczne zyski."

"Od początku naszej działalności, gdy byliśmy jeszcze małą spółką z niewielką liczbą inwestycji w porównaniu do dzisiejszego globalnego zasięgu naszych operacji, z wielkim zaangażowaniem staraliśmy się oferować najbardziej wymagającym inwestorom na świecie dostęp do najlepszych spółek z segmentu mniejszych przedsiębiorstw zapewniając jakość obsługi godną wielkich i uznanych funduszy inwestycyjnych oraz unikalne sposoby ograniczania ryzyka", opowiada Béla Szigethy, jeden z Prezesów (CEO) Riverside. "Fundusz RCAF V już inwestuje w kilka atrakcyjnych projektów, a seria naszych nowych transakcji osiąga dobre zyski przy zauważalnym dziś początku odwilży na rynkach. Najbardziej wdzięczni jesteśmy tym inwestorom, którzy zaufali naszemu doświadczeniu w generowaniu korzyści kupując jednostki funduszu RCAF V."

Zespołem RCAF kierują współzarządzający funduszem – David Gordon oraz Suzy Kriscunas, a także partnerzy Stu Baxter, George Benson, Stephen Dyke, David Gold, Tim Gosline, Anne Hayes, Kristin Newhall, Karen Pajarillo oraz Andrew Strauss.


Inwestorzy RCAF V to m.in.:

  • Klienci Altius Associates Ltd.
  • Klienci the Credit Suisse Customized Fund Investment Group
  • Stan Oregon (z polecenia PCG Asset Management)
  • Meketa Investment Group
  • Wybrani klienci Franklin Park Associates, w tym Rada Inwestycyjna Stanu Illinois (Illinois State Board of Investment)
  • Krajowy Fundusz Emerytalny IAM (IAM National Pension Fund)
  • Sentry Insurance
  • Massachusetts Mutual Life Insurance Company
  • Uniwersytet w Waszyngtonie

Ok. 84% kapitału, którym zarządza RCAF V jest wyrażone w dolarach i pochodzi od firm amerykańskich. Inwestorów można podzielić na następujące kategorie:

  • Emerytalno-rentowe instytucje państwowe - 44%
  • Fundacje - 12%
  • Fundusze Funduszy (Funds-of-Funds)/Spółki zarządzające papierami wartościowymi - 9%
  • Inne instytucje emerytalne - 9%
  • Firmy ubezpieczeniowe - 9%
  • Firmy rodzinne/ inwestorzy indywidualni - 5%
  • Pracownicy Riverside - 5%
  • Podmioty zarządzające składkami emerytalnymi - 5%
  • Pozostałe - 2%

Środki inwestowane przez pracowników Riverside regularnie stanowią min. 5% każdego z funduszy, co oznacza ich stały udział we wzroście netto funduszy.


The Riverside Company (www.riversidecompany.com lub www.riversideeurope.com)
The Riverside Company jest największym funduszem typu private equity, specjalizującym się w inwestycjach w firmy średniej wielkości ("SEMM") i jest jednym z najbardziej doświadczonych inwestorów w segmencie wykupów lewarowanych. Specjalnością Riverside jest inwestowanie w wiodące spółki rynku SEMM (o wartości do 150 mln USD), mające dobrą kadrę zarządzającą pragnącą budować wartość spółki poprzez inwestycje konsolidacyjne oraz wzrost organiczny. Od chwili założenia funduszu w 1988 r., Riverside zrealizował 215 inwestycji o łącznej wartości 4.7 mld USD. Obecnie portfel funduszu w Ameryce Płn., Europie i Azji liczy 68 spółek. Riverside gwarantuje zamknięcie akwizycji w ciągu 45 dni, dzięki zarządzaniu kapitałem o wartości ponad 3,0 mld USD. Dysponuje doświadczonym zespołem ponad 180 specjalistów w 18 biurach (Atlanta, Bruksela, Budapeszt, Chicago, Cleveland, Dallas, Eindhoven, Hong Kong, Los Angeles, Madryt, Monachium, Nowy Jork, Praga, San Francisco, Seul, Sztokholm, Tokio i Warszawa) i prowadzi długotrwałą współpracę z pożyczkodawcami. Wg stanu na dzień 31.03.2009 r. portfel zarządzany przez Riverside wykazał roczną sprzedaż na całkowitą kwotę 3,4 mld USD, wskaźnik EBITDA o wartości 530 mln dolarów oraz ponad 14,000 pracowników. Sześć z dziewięciu dojrzałych roczników funduszy znajduje się obecnie w górnym kwartylu, a do grona inwestorów firmy należą czołowe światowe fundusze emerytalne, fundacje uniwersyteckie, fundusze funduszy, firmy ubezpieczeniowe oraz banki. Według firmy Thomson Venture Economics, (stan na 31.12.2008 r.), siedem z dziewięciu dojrzałych roczników funduszy znajduje się w górnym kwartylu funduszy pod względem wartości zwrotu z kapitału netto. Wśród inwestorów Riverside znajdują się światowe, czołowe fundusze emerytalne, fundacje, fundusze funduszy (funds-of-funds), firmy ubezpieczeniowe i banki.


KONTAKT DLA MEDIÓW:
Adam Pietruszkiewicz,
Vice President
Riverside Europe Partners.
Tel.: +48 22 3204820 lub: amp@riversideeurope.com