Enterprise Venture Fund I (EVF I), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę zakupu 47,9% akcji notowanej na New Connect spółki R&C Union. Fundusz zainwestuje w spółkę 13,1 miliona zł. Za pozyskany kapitał R&C Union rozwinie prowadzoną sieć restauracji Sioux i klubów-restauracji muzycznych Lizard King oraz Fever.

Po dokonaniu inwestycji EVF I stanie się największym akcjonariuszem R&C Union.

R&C Union SA powstał w 2007 r. z fuzji firm Sioux i Lizard. W 2008 r. spółka zadebiutowała na New Connect.

SIOUX to sieć restauracji nawiązująca wystrojem do stylistyki "kowbojsko-indiańskiej" z okresu Dzikiego Zachodu. Obecnie w ramach tego projektu funkcjonuje 15 restauracji zlokalizowanych w dużych miastach Polski, m.in. w Poznaniu, Łodzi, Trójmieście, Krakowie i we Wrocławiu.

LIZARD KING i FEVER to sieć klubów-restauracji muzycznych, gdzie można spędzić czas przy muzyce (bluesowej, jazzowej oraz rockowej). W klubach są również organizowane koncerty muzyczne. Obecnie sieć liczy 8 klubów zlokalizowanych, tak jak Sioux, w polskich miastach pow. 200 tys. mieszkańców. Dzięki unikalnej formule rynkowej prowadzone przez R&C Union sieci mają wyróżniające się wyniki finansowe i bardzo szybko się rozwijają. W 2008 roku przychody spółki wyniosły 14 mln zł (i wzrosły o 57% w stosunku do roku poprzedniego), a zysk netto osiągnął 1,75 mln zł.

"Bardzo perspektywiczny rynek restauracyjny w Polsce, z niewielkim udziałem zorganizowanych sieci, ciekawe połączenie konceptu restauracyjnego oraz klubów muzycznych, rozszerzające grupę docelową, jak również atrakcyjny model działania, łączący pełną kontrolę nad restauracjami ze strony spółki z przedsiębiorczym podejściem do zarządzania nimi przez franszyzobiorców - to były nasze argumenty za podjęciem decyzji o inwestycji w tę spółkę." – powiedział Rafał Bator, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycje EVF I.

R&C Union zarządza Piotr Mikołajczyk, który współpracował z Enterprise Investors już wcześniej, w czasie obecności EI, jako inwestora w Sfinksie. Wzajemne zaufanie i dobra ocena współpracy w przeszłości były dodatkowym argumentem za podjęciem decyzji przez EVF I o inwestycji.

"Inwestycja Enterprise Venture Fund I to dla nas nowe źródło dostępnego kapitału, który chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój sieci prowadzonych przez nas lokali. Poza tym obecność w spółce EVF I podnosi wiarygodność firmy w oczach indywidualnych inwestorów giełdowych, instytucji finansowych, a także naszych partnerów biznesowych" – powiedział Piotr Mikołajczyk, Prezes Zarządu R&C Union. "Jako zarząd spółki doceniamy możliwość współpracy z partnerem pomocnym w wypracowaniu właściwej strategii rynkowej i zarządzaniu firmą, co, jak wiadomo, w przypadku venture capital zawsze idzie w parze z kapitałem" – dodał Piotr Mikołajczyk.

 

Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital. Firma działa od 1990 roku. Łączne środki siedmiu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Enterprise Investors to 1,7 miliarda euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały łącznie 1,2 miliarda euro w 112 spółek z różnych sektorów gospodarki. Fundusze EI całkowicie zakończyły inwestycje w 91 spółkach, osiągając łączne przychody w wysokości blisko 1,4 miliarda euro.

Enterprise Venture Fund I z kapitałem w wysokości 100 milionów euro jest pierwszym funduszem venture capital w grupie Enterprise Investors. To największy fundusz tego typu w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz realizuje inwestycje w przedziale 3-15 milionów złotych, finansując ekspansję małych i średnich spółek działających w różnych branżach. Dwie poprzednie inwestycje funduszu venture capital EI to nabycie 30% udziałów w spółce Dystrybucja Polska i zakup 36-procentowego pakietu spółki Bio-Profil.


Dodatkowych informacji udzielają:
Enterprise Investors
Rafał Bator, Partner, tel. (22) 458 85 00
Iwona Drabot, Dyrektor ds. Public Relations, tel. (22) 458 85 00
www.ei.com.pl (sekcja venture capital)

R&C Union
Piotr Mikołajczyk, Prezes Zarządu, tel. +48 601 474 272, e-mail: p.mikolajczyk@rcunion.pl www.rcunion.pl