www.mideuropa.com

Mid Europa Partners ogłasza zawarcie umowy przejęcia 100% udziałów w słoweńskim operatorze telewizji kablowej oraz internetu szerokopasmowego, UPC Slovenia, od spółki Liberty Global. Warunkiem finalizacji transakcji jest otrzymanie niezbędnych zezwoleń, w tym dotyczących finansowania dłużnego.

UPC Slovenia jest wiodącym operatorem telewizji cyfrowej i analogowej, a także internetu szerokopasmowego, obsługującym za pośrednictwem swojej sieci około 40% gospodarstw domowych w Słowenii.

Robert Knorr, Partner Mid Europa powiedział: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z powrotu do inwestycji w Słowenii, która pozostaje jedną z najsilniejszych gospodarek w Europie Środkowej i Wschodniej, a ponadto jest członkiem strefy euro. UPC Slovenia posiada ugruntowaną pozycję na rynku płatnej telewizji w Słowenii oraz jest jednym z wiodących dostawców internetu szerokopasmowego i usług telefonicznych. Strategia Mid Europa polega na zwiększaniu wartości poprzez wykorzystywanie bogatych doświadczeń Mid Europa w sektorze telewizji kablowej, co przyczyni się do utrzymania wiodącej pozycji rynkowej UPC Slovenia na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Zakup UPC Slovenia to kolejna inwestycja, po przejęciu wiodącego, serbskiego dostawcy telewizji kablowej oraz internetu szerokopasmowego (SBB), co daje nam pozycję właściciela dwóch wiodących platform telewizyjnych na rynku telekomunikacyjnym, w krajach byłej Jugosławii".

Stefan Tzvetkov, który przeprowadził transakcję zakupu razem z Andrejem Babace oraz Andreą Constantinescu, powiedział: “Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się przeprowadzić transakcję przejęcia spółki o tak dobrych perspektywach długoterminowych w tak trudnych warunkach na rynkach finansowych."


W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z:
Mid Europa Partners: Robert Knorr +44 20 7886 3600
Citigate: David Westover/Agnès Riousse +44 (0) 20 7638 9571


Informacje dodatkowe:

Mid Europa Partners
Mid Europa Partners jest czołową instytucją typu privite equity inwestującą w Europie Środkowej i Wschodniej. Działając z Londynu, Budapesztu i Warszawy, Mid Europa Partners doradza i zarządza funduszami dysponującymi kapitałem o wartości 3,2 mld euro. Zespół Mid Europa Partners na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej inwestuje od 1999 r.  Mid Europa Partners zaangażował się w inwestycje w dwudziestu trzech przedsiębiorstwach ulokowanych w czternastu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.  Mid Europa Partners stosuje aktywne podejście do inwestycji i wykorzystuje wiedzę sektorową oraz doświadczenie operacyjne swoich ekspertów, aby wraz z zespołem menedżerów przedsiębiorstw znajdujących się w portfelu zwiększać wartość spółek w długim terminie. www.mideuropa.com