www.mideuropa.com

Mid Europa Partners pomyślnie zakończył proces przejęcia dodatkowych udziałów w Falcon Group. Sprzedającym udziały był bank Lehman Brothers - partner w dotychczasowym konsorcjum. Zaangażowanie Mid Europa Partners w Falcon Group wzrosło do 74,6%. Falcon Group jest właścicielem 100% udziałów w Ceske Radiokomunikace ("CRa") i 39,2% udziałów w T-Mobile Czech Republic ("TMCZ"), które zostały przejęte w listopadzie 2006.

CRa jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Czechach: telewizji analogowej i cyfrowej, usług radiowych oraz alternatywnych usług telekomunikacyjnych.

TMCZ jest liderem na rynku usług telefonii komórkowej w Czechach - posiada 5,4 miliona abonentów, co przekłada się na blisko 40% udział na rynku telefonii komórkowej. TMCZ jest jednym z niewielu operatorów telefonii komórkowej w Europie Środkowej i Wschodniej, który nie jest w pełni kontrolowany przez jednego z globalnych operatorów z tej branży.

Craig Butcher, Partner Mid Europa Partners, komentując zamknięcie transakcji powiedział: "Wierzymy, że długoterminowe perspektywy dla T-Mobile i Ceske Radiokomunikace pozostaną atrakcyjne i cieszymy się, że możemy zwiększyć nasz udział w tak krótkim czasie od pierwotnej inwestycji. Choć wyniki obu spółek są lepsze od naszych oczekiwań dostrzegamy coraz to nowe możliwości tworzenia wartości i zamierzamy dalej wspierać zarząd w realizacji strategii rozwoju Spółki."

Komentując transakcję, Jane Hannah, Prezez Zarządu Ceske Radiokomunikace, powiedziała: "Cieszymy się, że nasi udziałowcy potwierdzili zaangażowanie w CRa, pokazując tym samym wiarę w długoterminową strategię rozwoju telewizji cyfrowej oraz usług telekomunikacyjnych."


W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z:
Mid Europa Partners:

Craig Butcher
+36 (1) 411 1270
Citigate:
David Westover/Agnès Riousse
+44 (0) 20 7638 9571

 

Mid Europa Partners jest czołową instytucją typu privite equity inwestującą w Europie Środkowej i Wschodniej. Działając z Londynu, Budapesztu i Warszawy, Mid Europa Partners doradza i zarządza funduszami dysponującymi kapitałem o wartości 3 mld euro. Zespół Mid Europa Partners na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej inwestuje od 1999 r.

Mid Europa Partners zaangażował się w inwestycje w dwudziestu trzech przedsiębiorstwach ulokowanych w czternastu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Mid Europa Partners stosuje aktywne podejście do inwestycji i wykorzystuje wiedzę sektorową oraz doświadczenie operacyjne swoich ekspertów, aby wraz z zespołem menedżerów przedsiębiorstw znajdujących się w portfelu zwiększać wartość spółek w długim terminie. www.mideuropa.com